Přejít na hlavní obsah

Prezident jmenoval nové profesory, dvanáct z nich působí na MU

Prezident České republiky Miloš Zeman podepsal na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenovací dekrety pro celkem osmdesát tři profesorů. 

Prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie MU Radim Polčák byl jmenován profesorem.

Rozhodnutí prezidenta podléhá kontrasignaci předsedou vlády. Jmenovací dekrety předá novým profesorům ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Seznam jmenovaných profesorů:

Václav Brázda

doc. Mgr. Václav Brázda, Ph.D.
pro obor: Molekulární biologie a genetika
působí na Lékařské fakultě MU – Anatomický ústav

Eva Brichtová

doc. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D.
pro obor: Chirurgie
působí na Lékařské fakultě MU – Neurochirurgická klinika
O svém povolání hovořila lékařka Eva Brichtová v rozhovoru pro Magazín M, výzkum mozku v něm přirovnala ke studiu vesmíru. 

Bohuslav Kianička

doc. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D. 
pro obor: Vnitřní lékařství
působí na Lékařské fakultě MU – přednosta II. interní kliniky

Lukáš Krmíček

doc. RNDr. Lukáš Krmíček, Ph.D. 
pro obor: Konstrukce a dopravní stavby
působí na Přírodovědecké fakultě MU – Ústav geologických věd
Jako geolog a vulkanolog se Lukáš Krmíček zúčastnil i expedice na Antarktidu

Jan Krejčí

doc. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
pro obor: Vnitřní lékařství
působí na Lékařské fakultě MU – I. interní kardioangiologická klinika

Tomáš Novotný

doc. MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. 
pro obor: Vnitřní lékařství
působí na Lékařské fakultě MU – Interní kardiologická klinika

Roman Pantůček

doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
pro obor: Molekulární biologie a genetika
působí na Přírodovědecké fakultě MU – Oddělení genetiky a molekulární biologie

Tomáš Pitner

doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
pro obor: Aplikovaná informatika
působí na Fakultě informatiky MU – Katedra počítačových systémů a komunikací
V článku v Magazínu M představil Tomáš Pitner jako garant programu a akademický ředitel CERITu nový bakalářský studijní program Kyberbezpečnost. 

Radim Polčák

doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
pro obor: Teorie práva
působí na Právnické fakultě MU a je prorektorem pro rozvoj, legislativu a informační technologie MU
Radim Polčák je prorektorem pro rozvoj, legislativu a informační technologie MU a na začátku letošního roku byl oceněn za zásluhy v oblasti kyberbezpečnosti.

Hana Přikrylová Kučerová

doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D.
pro obor: Psychologie
působí na Filozofické fakultě – Psychologický ústav

Libor Ustohal

doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
pro obor: Psychiatrie
působí na Lékařské fakultě MU – Psychiatrická klinika

Norbert Werner

doc. Mgr. Norbert Werner, Ph.D.
pro obor: Teoretická fyzika a astrofyzika
působí na Přírodovědecké fakultě MU – Ústav teoretické fyziky a astrofyziky
Norbert Werner poskytl po zisku unikátního grantu Masarykovy univerzity MUNI Award in Science and Humanities rozhovor Magazínu M

Hlavní novinky