Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita má schválený rozpočet na rok 2022

Akademický senát MU schválil dne 6. června rozpočet Masarykovy univerzity na rok 2022 a následně, dne 20. června, se k rozpočtu kladně vyjádřila také Správní rada MU.

Ilustrační foto

Univerzita tak může pro letošní rok hospodařit s celkovým rozpočtem ve výši 9,5 miliardy korun, což představuje nárůst oproti roku 2021 o 625 milionů korun. Společně s rozpočtem byl rovněž schválen střednědobý výhled neinvestičního rozpočtu univerzity do roku 2024.

„Podařilo se nám vyjednat a schválit rozpočet, který je opět prorůstový, což je z mého pohledu velmi důležité, zejména pak v tomto nelehkém období. Za zásadní považuji, že rozpočet mimo jiné reflektuje akcent na podporu kvality ve vědě a výzkumu. Dále pak prorůstový rozpočet považuji za významný ze strategického hlediska, v kontextu přípravy na nárůst demografické křivky, ale třeba i směrem k uvažované renovaci kolejí,“ uvedl rektor MU Martin Bareš.

V neinvestičních částech rozpočtu oproti loňskému roku dochází k nárůstu příspěvku na vzdělávací činnost a navýšen je rovněž objem prostředků směřující k podpoře vědy a výzkumu. „K celkovému nárůstu rozpočtu dochází také díky finančním prostředkům z fondů Národního plánu obnovy,“ doplnil k tomu Martin Bareš.

Co se týče nákladů, jejich nárůst souvisí především s navýšením objemu mezd a také s rostoucími výdaji na energie. „To nejcennější, co univerzita má, jsou lidé, proto jsme v nové kolektivní smlouvě upravili navýšení mzdových tarifů zaměstnanců univerzity. Dojde k němu k 1. červenci nejenom v letošním roce, ale ke stejnému datu i v následujících dvou letech,“ upřesnila kvestorka MU Marta Valešová.

Investiční část rozpočtu činí 1,1 miliardy korun, což je o 222 milionů méně, než byl původní plán univerzity pro rok 2021. Pokles odpovídá sníženým stavebním investicím hrazeným z programu MŠMT.

Kromě rozpočtu byl rovněž schválen návrh rozdělení hospodářského výsledku za rok 2021. „Masarykova univerzita v loňském roce dosáhla zisku ve výši 86,8 milionů korun. Tato částka bude rozdělena do fondů jednotlivých fakult a dalších hospodářských středisek univerzity a sloužit by měla převážně ke spolufinancování budoucích projektových aktivit,“ uzavřel rektor Martin Bareš.

Hlavní novinky