Přejít na hlavní obsah

Díky MU Vesna uspořádá PC kurzy pro ukrajinské ženy

Masarykova univerzita darovala počítače a další IT techniku ženskému spolku Vesna. Vybavení se využije na pořádání PC kurzů pro ukrajinské ženy i další vzdělávací aktivity.

Ředitelka spolku Vesna Barbora Antonová a koordinátorka dobrovolnického centra MUNI POMÁHÁ Daniela Vonbauer

Ženský vzdělávací ústav Brno, známý jako Vesna, poskytuje od loňského jara materiální pomoc brněnským rodinám v nouzi. Letos se hned od začátku války na Ukrajině aktivně zapojil do humanitární pomoci ukrajinským uprchlíkům. „Od konce února si u nás ukrajinští lidé vyzvedávají oblečení, obuv, drogerii, plenky, vybavení do domácnosti a další předměty, které jim aspoň trochu usnadňují život v Česku,“ uvedla Barbora Antonová ze spolku Vesna.

Město Brno zapůjčilo Vesně do konce roku historické budovy v Údolní ulici, kde se mohou konat vzdělávací a volnočasové aktivity, určené jak ukrajinským, tak českým rodinám. Vzniká tady prostor pro workshopy a místnost pro kurzy základní počítačové gramotnosti nebo zvyšování kompetencí v oblasti IT. „Díky Masarykově univerzitě teď získala tato místnost nové vybavení, vyřazené univerzitní počítače, které pro výše zmíněné účely poslouží velmi dobře. V plánu máme poskytnout aspoň částečné pracovní uplatnění ukrajinským učitelkám informatiky, které k nám do Vesny chodí,“ vysvětlila Barbora Antonová.

Koordinátorka dobrovolnického centra MUNI POMÁHÁ Daniela Vonbauer upřesnila, že během července se tyto počítače ještě zhodnotí díky daru Masarykovy univerzity ve výši 20 tisíc korun na upgrade, který zajistí pracovníci Ústavu výpočetní techniky MU. „Zdokonalovací kurzy na darované technice pak povedou IT specialistky z Ukrajiny,“ dodala Vonbauer.

S Vesnou spolupracuje Masarykova univerzita dlouhodobě. Dobrovolníci z MUNI POMÁHÁ například pomáhali s příjmem, tříděním a distribucí humanitárního materiálu. „Zejména studenti a zaměstnanci fakulty sociálních studií si asi vzpomenou na stovky krabic s oblečením a drogerií, které byly přechodně uskladněny v přízemí této fakulty,“ uvedla Antonová. Studenti MU také chodí pravidelně pomáhat do šatníku Vesny. A velká část žen, které ve Vesně pracují jako koordinátorky pomoci, jsou absolventky univerzity. 

„S Masarykovou univerzitou chceme spolupracovat i na dalších aktivitách, které přesahují horizont válečné doby a jsou zaměřeny zejména na podporu žen nejen ze sociálně znevýhodněného prostředí,“ doplnila Barbora Antonová.

Co se týká situace ukrajinských rodin v Brně a okolí, ta je podle ní pořád dost nejistá. Mnozí se chystají vrátit domů, jakmile se situace trochu uklidní, někteří se rozhodují, zda zůstanou v Česku dlouhodobě nebo natrvalo. „Pro tyto rodiny chceme ve Vesně vytvořit zázemí, v němž by se mohly seznámit s českými rodinami, získat povědomí o možnostech zaměstnávání a také rozšířit si dovednosti, které jim usnadní vstup na český pracovní trh,“ upřesnila Antonová.

MUNI POMÁHÁ UKRAJINĚ. Podpořit ukrajinské studenty a akademiky lze i nadále prostřednictvím pomoci určené na vzdělávací a humanitární účely. Finanční příspěvek je možné poskytnout formou daru přes Obchodní centrum MU. Informace o aktuálně darované částce najdete na webu MUNI POMÁHÁ.

Hlavní novinky