Přejít na hlavní obsah

Správní rada Masarykovy univerzity volila nové vedení

Patnáctičlenná Správní rada MU volila své nové předsednictvo. Do čela orgánu, který dohlíží zejména na správu univerzitního majetku, zvolili radní Dagmar Lastoveckou, místopředsedy jsou Richard Svoboda a Jiří Hamza. 

Na MU zasedala správní rada, znovu zvolenou předsedkyní se stala Dagmar Lastovecká.

Předsednictvo Správní rady Masarykovy univerzity tak pokračuje v práci ve stejném složení jako v předchozích dvou letech.

Dagmar Lastovecká byla v letech 1994 až 1998 primátorkou města Brna, poté zastávala v letech 1998 až 2003 post senátorky a byla předsedkyní ústavně-právního výboru Senátu ČR. V roce 2003 byla jmenována soudkyní Ústavního soudu, její mandát ústavní soudkyně skončil v roce 2013. 

Richard Svoboda byl primátorem města Brna v letech 2004 až 2006 a v roce 2006 byl zvolen na šestileté období senátorem. Jiří Hamza je prezident Českého svazu biatlonu a viceprezident Mezinárodní biatlonové unie. Všichni tři jsou také absolventy Masarykovy univerzity. 

„Jsem ráda, že celé stávající předsednictvo má důvěru a bylo znovu zvoleno. Věřím, že spolupráce jak ve správní radě, tak s vedením univerzity, bude stejně dobrá, jako v předchozím období,“ uvedla po zvolení předsedkyní Dagmar Lastovecká. 

Novému vedení pogratuloval ke zvolení rektor MU Martin Bareš a zmínil také to, že rada i přesto, že ve vedení se nemění, Správní rada MU zaznamenala jednu změnu. Novou členkou se stala ředitelka brněnské filharmonie Marie Kučerová

Členy správní rady veřejných vysokých škol jmenuje na šestileté období ministr školství po projednání s rektorem. Zastoupeni v ní jsou zejména představitelé veřejného života, územní samosprávy a státní správy. Funkční období předsedů a místopředsedů je dvouleté. 

Správní rada MU se vyjadřuje ke schválenému rozpočtu nebo k Dlouhodobému záměru MU a dává například předchozí souhlas v případě, že chce univerzita získat nebo převést majetek.

Hlavní novinky