Přejít na hlavní obsah

MjUNI po dvou letech opět otevírá registraci

Masarykova juniorská univerzita se po dvou letech vrací k prezenční výuce. Registrace do ročníku 2022/23 se spustí v pondělí 22. srpna ve 20.00 hodin.

Po dvouleté pauze způsobené pandemií letos Masarykova juniorská univerzita (MjUNI) opět přivítá žáky a studenty od 9 do 18 let. Ti budou moci navštívit fakulty a pracoviště Masarykovy univerzity, poznávat, bádat a experimentovat v různorodých vědních oborech a účastnit se přednášek i workshopů pod vedením vědců, vyučujících i studentů působících na univerzitě. Registrace do ročníku 2022/2023 bude spuštěna v pondělí 22. srpna ve 20.00 hodin.

Program nového ročníku připravují všechny fakulty, vědecké centrum CEITEC, Ústav výpočetní techniky i Centrum jazykového vzdělávání MU. „Přetrvávající zájem ze strany fakult a pracovišť nás velmi těší. Tento rok se zapojí také Farmaceutická fakulta MU, která bude mít na MjUNI premiéru. O výukový termín se podělí s Lékařskou fakultou MU a my věříme, že tato kombinace přinese studentům velmi zajímavá témata,“ říká koordinátorka MjUNI Kristýna Hořavová. Pestrost vědních oborů, které fakulty a pracoviště nabízí, umožní studentům nahlédnout do oblastí humanitních, přírodovědných a technologických věd i konkrétních studijních oborů.

Nový ročník přinese hned několik novinek. První z nich je rozšíření věkové hranice účastníků až do 18 let. Navíc místo původních dvou běhů (9-14, 15-18 let) vzniknou hned tři kategorie: 9-11, 12-14 a 15-18 let. „Touto změnou jsme vyšli vstříc hlavně rodičům a samotným studentům. Pravidla MjUNI totiž zakazují opakovanou účast v rámci jednoho běhu. Student, který se účastnil MjUNI v 9 letech, tak musel počkat až mu bude 15, aby mohl program absolvovat znovu. S novým nastavením věkových kategorií se student bude moci zapojit až třikrát, a vytěžit tak z programu MjUNI maximum,“ vysvětluje koordinátorka. Navýšená je i celková kapacita. První i druhá věková kategorie má kapacitu 100 dětí, do běhu 15-18 let bude přijato 50 studentů.

Navýšení věkového rozmezí do 18 let nabízí středoškolákům jedinečnou příležitost. Díky MjUNI poznají prostředí univerzity a jednotlivých fakult a při absolvování výuky mohou zjistit, jaké obory by je mohly bavit. Pro tuto věkovou kategorii je v rámci výuky přichystán také krátký blok věnující se představení fakulty, studijních oborů i dalších informací ohledně vysokoškolského studia.

Univerzita se studentům MjUNI otevře vždy jednu sobotu v měsíci. Zatímco v předchozích ročnících se jednotlivé běhy uskutečňovaly v dopoledním, nebo odpoledním bloku, letos se budou konat souběžně na stejném místě a ve stejný čas. Novinkou je také to, že se během jedné výuky bude student junior účastnit dvou různých témat, místo původního jednoho. Díky tomu mohou studenti prozkoumat více oblastí, které daná fakulta nabízí, což se v minulosti také ukázalo jako velmi žádané ze strany studentů i jejich rodičů.

Nový web MjUNI

Cena zápisného je pro tento ročník stanovena na 3 000 Kč. Stejně jako v minulých ročnících je možné při splnění podmínek žádat o prominutí poplatku. U příležitosti návratu k prezenční výuce došlo také k přestavbě webových stránek MjUNI. K dispozici jsou tam veškeré informace ke studiu i registraci v ještě přehlednější a srozumitelnější formě.

MjUNI kultivuje zvídavost už 7 let

První žáky přivítala MjUNI na podzim roku 2014 s cílem vzbudit v nich zájem o přírodovědné a technické obory. V následujících letech se juniorská univerzita konala pravidelně a zaměřila se také na popularizaci věd humanitních. Její prezenční činnost přerušila až v roce 2020 koronavirová pandemie.

Díky online vzdělávací platformě MjUNIonI se ale junioři mohli vzdělávat i nadále, ze svých domovů. V ní od podzimu 2021 najdou nejen děti vzdělávací témata napříč nejrůznějšími obory a vědními disciplínami, od psychologie přes archeologii až po astronomii. Letos v květnu se také konal první ročník online soutěže MjUNItaj, která prověřila znalosti široké veřejnosti o českých osobnostech. Jednotlivé úkoly se dají na webu stále vyluštit.

Hlavní novinky