Přejít na hlavní obsah

MU je pořadatelem celosvětové konference ICRI, jedné z největších akcí předsednictví ČR

Během předsednictví ČR v Radě Evropské unie bude významně vidět i Masarykova univerzita, v říjnu bude pořadatelem celosvětové konference o problematice výzkumných infrastruktur ICRI 2022.

Na oficiálních webových stránkách Českého předsednictví v Radě Evropské unie je uvedeno více než 400 akcí, které jsou organizovány jako jeho oficiální součást či získaly vládní záštitu. Nejde přitom jen o politická zasedání a úřednická jednání, ale také o kulturní události či mnohé tematické konference. Jedna z těch vůbec největších vzniká v organizační režii týmu Masarykovy univerzity. Mezinárodní konference o výzkumných infrastrukturách neboli ICRI 2022 do Brna v polovině října přivede 450 osobností světa vědy a výzkumu, a to jak vědce a uživatele výzkumných infrastruktur, tak jejich provozovatele a tvůrce příslušných politik.

„Jsem přesvědčený, že bychom bez problému nalákali i dvojnásobek lidí, bohužel bychom je ale neměli kam důstojně usadit, protože město Brno nedisponuje vhodnějšími většími konferenčními prostorami. Poslední fyzické ICRI se pro srovnání konalo ve vídeňském Hofburgu,“ říká hlavní pořadatel Ondřej Hradil, který na Masarykově univerzitě působí jako manažer výzkumných infrastruktur. Své místo tak ICRI 2022 našla v nově rekonstruovaném Hotelu Passage a jelikož účast na konferenci se zakládá na osobním pozvání, organizátoři už teď musí desítky zájemců odmítat. Respektive, odkazovat na registraci k online účasti, která díky videopřenosům všech součástí hlavního programu a konferenční aplikaci umožní zájemcům zapojit se do dění konference v reálném čase ve virtuálním prostředí i z druhého konce světa.

Aby konference dostála svému mezinárodnímu charakteru, je právě geografický faktor jedním z těch, který zvažují organizátoři při oslovování řečníků a účastníků. Do Brna tak dorazí delegáti nejen evropští, ale i ti zpoza Atlantiku, z Austrálie, Asie či z Afriky. „Za všechny můžu jmenovat například šéfku Evropské laboratoře molekulární biologie, což je biologická verze všem dobře známého CERNu, Edith Heard, šéfku jihoafrické Národní výzkumné nadace Mary-Jane Bopape, která byla jako přední meteoroložka zařazena do stovky nejvlivnějších osobností Afriky, anebo polárníky z Latinské Ameriky,“ jmenuje Hradil a zároveň naznačuje některá z témat konference, která se zaměří i na globální společenské výzvy, mezi něž patří ochrana životního prostředí.

Jedním z hlavních cílů konference je networking a vzájemná výměna zkušeností. „Přístup k výzkumným infrastrukturám je v každém regionu jiný. Ti, kteří jsou za jejich chod zodpovědní nebo je využívají, se tak díky ICRI mohou vzájemně inspirovat, zjistit, co kde funguje a co naopak ne, a pak tyto poznatky aplikovat ve svých regionech,“ dodává Hradil. Příležitost k navázání vazeb však nenabídne jen samotná konference, ale i doprovodný program v podobě tzv. Satellite eventů a Side eventů. Na některých z nich se podílejí také součásti Masarykovy univerzity, jedním takovým bude slavnostní otevření biobanky CELSPAC, spadající pod výzkumnou infrastrukturu RECETOX, která koordinuje i evropskou infrastrukturu EIRENE.

Zcela specifickou – a pro ICRI novátorskou – součástí programu je též tzv. Citizen programme, jehož smyslem je přiblížení vědecko-výzkumných témat širší veřejnosti. Ten organizátoři připravují společně s VIDA! science centrem, Hvězdárnou a planetáriem Brno a Science Party Brno.

Hlavní novinky