Přejít na hlavní obsah

MU se připojila k memorandu o vzájemné spolupráci

Memorandum k podpoře spolupráce v oblastech vědy, výzkumu, budování výzkumné infrastruktury a podpory ekonomického rozvoje regionu založené na inovacích bylo podepsáno v Mendelově muzeu MU při zahájení Mendelovy mezinárodní genetické konference. 

Memorandum o spolupráci podepsalo pět zástupců.

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš podepsal se zástupci statutárního města Brna, Jihomoravského kraje, Regionální hospodářské komory Brno a akciovou společností CD XXI memorandum k podpoře spolupráce v oblastech vědy, výzkumu, budování výzkumné infrastruktury a podpory ekonomického rozvoje regionu založené na inovacích.

Memorandum je vyjádřením vůle všech institucí systematicky rozvíjet lokality na území Jihomoravského kraje včetně statutárního města Brna s nejlepšími předpoklady pro rozvoj vědy, výzkumu, inovací a výroby v oblasti biomedicíny a biotechnologií pro Jihomoravský kraj, město Brno, jeho občany a další partnery soukromého a veřejného sektoru.

„Pro Masarykovu univerzitu a plnění jejího Strategického záměru jde o nesmírně důležitý krok. Tento dokument je předpokladem, aby v budoucnosti nevznikaly v těchto oblastech nesystémové projekty. Součástí memoranda je i zájem na jednotném uchopení rozvoje jednotlivých územních celků, na předávání know how, a to včetně spolupráce při dobudování Univerzitního kampusu Bohunice. Je zde vyjádřena i podpora vzniku startupů, spin-offů, výzkumu, vývoje a výroby léčiv, ale třeba i dobudování nájemního bydlení a služeb. Dneškem jsme načrtli velmi zajímavé možnosti budoucího rozvoje a spolupráce,“ řekl po podpisu memoranda rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Podpis memoranda.

Všechny strany se podpisem memoranda rovněž zavázaly k aktivní spolupráci při rozvoji podnikatelských hubů, které mají podporovat ekonomickou činnost a přispívat k vyšší konkurenceschopnosti firem. Dalším z cílů je efektivní propojování akademické, podnikatelské a kreativní sféry zaměřené na růst podniků.

V memorandu o spolupráci je zmíněna i podpora lokalizace strategických funkcí v produkčních řetězcích, které přinášejí nejvyšší přidanou hodnotu, podpora lokálních lídrů z řad místních manažerů zahraničních firem, kteří mohou posilovat provázanost na ekosystém propojující vědu, výzkum a inovace s investičními příležitostmi.

Memorandum nezapomíná ani na podporu příchodu nových investorů a příchod kvalifikovaných cizinců, s cílem využít jejich znalostí, dovedností a zkušeností, které budou přeneseny do českého kontextu s ohledem na migrační a integrační specifika České republiky.

Hlavní novinky