Přejít na hlavní obsah
Rektor MU Martin Bareš zahajuje akademický rok 2022/2023.

Akademický rok začíná. Cenu rektora získali vynikající pedagogové

Masarykova univerzita oficiálně zahájila akademický rok 2022/2023. Na slavnostní akci zhodnotil rektor Martin Bareš úspěchy univerzity, připomněl krize posledních dvou let a předal ceny vynikajícím pedagogům.

Studentům sice akademický rok 2022/2023 začal výukou již v pondělí 12. září, slavnostní zahájení nového akademického roku se ale za účasti představitelů všech deseti fakult Masarykovy univerzity a zástupců akademického senátu uskutečnilo ve čtvrtek 15. září v prostorách Augustiniánského opatství v Brně.

Rektor Martin Bareš přivítal v Kapitulní síni hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha, rektora Mendelovy univerzity Jana Mareše a biskupa Pavla Konzbula. Hned v úvodu slavnostního večera poděkoval všem členům akademické obce za velmi odpovědný přístup v uplynulém akademickém roce. „V posledních dvou letech jsme byli nuceni čelit bezprecedentní pandemické krizi a od počátku tohoto kalendářního roku jsme byli postaveni – jako univerzita i jako společnost –, před další a po desetiletí nevídané hrozby a výzvy, které souvisejí s ruskou invazí na Ukrajině, navíc doprovázené dramatickou inflací a závažnou energetickou krizí. Mám nicméně za to, že jsme ve všech dosavadních zatěžkávacích zkouškách – i díky Vašemu odpovědnému a solidárnímu přístupu – jako instituce obstáli. A věřím, že tomu tak bude i v tomto akademickém roce,“ uvedl rektor v úvodu svého projevu.

Připomněl také, že navzdory problémům a těžkostem se dařilo univerzitu dál rozvíjet a významně posilovat její pozici a jméno, zmínil úspěchy v oblasti projektové a grantové a připomněl mezinárodní aktivity – Mendelovu genetickou konferenci a připravovanou konferenci ICRI. Vyzdvihl také práci Dobrovolnického centra MUNI POMÁHÁ, které loni získalo od Evropského parlamentu Cenu evropského občana a letos Cenu za vynikající přístup v oblasti internacionalizace od Evropské asociace pro mezinárodní vzdělávání.

Součástí slavnostního zahájení bylo i udílení cen rektora pro vynikající pedagogy. Ke všem oceněným směřovalo poděkování za jejich práci a úsilí ve výuce.

Cenu rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy v oblasti přírodních věd a lékařství získal Jan Šmarda z Přírodovědecké fakulty MU.

Jan Šmarda

Jan Šmarda působí na oddělení genetiky a molekulární biologie. Zaměřuje se na oblast buněčné a molekulární biologie a genetiky. Studující na jeho přednáškách nejvíce oceňují odbornost, strukturovanost a netradiční styl podávání informací, který má podobu poutavých příběhů, jež svým obsahem posluchače vybízí k přemýšlení nad jednotlivými tématy.

Cenu rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy v oblasti společenských a humanitních věd získala Irena Kašparová z Fakulty sociálních studií MU.

Irena Kašparová

Irena Kašparová je odbornou asistentkou na katedře sociologie. Specializuje se především na oblast sociální antropologie, kritickou interpretaci náboženství, etnicitu a nacionalismus v kontextu střední Evropy. Studující vyzdvihují její autentičnost a srozumitelnost výkladu, stejně jako individuální a přátelským přístup.

Cenu rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy v oblasti ekonomie a informatiky získal Michal Brandejs z Fakulty informatiky MU.

Michal Brandejs

Michal Brandejs se věnuje architektuře výpočetních systémů, podnikovým IT systémům a službám či webdesignu. Na Masarykově univerzitě působí na Katedře počítačových systémů a komunikací a vede Centrum výpočetní techniky. Studující na jeho výuce oceňují především preciznost výukových materiálů a výbornou komunikaci.

Rektor Martin Bareš v závěru svého projevu popřál všem na Masarykově univerzitě úspěšný akademický rok 2022/2023. „Naše univerzita si navzdory všem dosavadním krizím a výzvám dokázala v posledním žebříčku světových univerzit polepšit o 200 příček, a poprvé ve své historii tak patří do elitního klubu pěti set nejlepších univerzit světa,“ dodal.

Prorektor pro personální a akademické záležitosti MU Jiří Hanuš, který akcí celou provázel, uzavřel slavnostní část večera slovy, že věří v ničím nenarušený akademický rok.

Hlavní novinky