Přejít na hlavní obsah

Desatero energetických úspor Masarykovy univerzity

Masarykova univerzita spouští kampaň #MUNISAVES, jejím cílem je přispět k úspoře elektřiny, vody a plynu. V souladu se svou strategií vede MU své zaměstnance a studenty k odpovědnému chování prostřednictvím tzv. Desatera energetických úspor.

Zaměstnanci či studenti mají v tomto směru různé možnosti. Jinak je tomu například u studentů docházejících na přednášky do univerzitního kampusu a jinak u neakademických zaměstnanců v kanceláři v budově v centru města. Všichni ale mohou sdílet jednu společnou vizi univerzitní komunity a přispívat k ní i svým vlastním dílem.

DESATERO ENERGETICKÝCH ÚSPOR

Netopte pánubohu do oken!
Nepřetápějte nad 21 °C a větrejte intenzivně a krátce!

Jen mírné klima!
Využívejte klimatizaci jen v nezbytných případech.

Poslední zhasne!
Všímejte si, když někde zůstane zbytečně rozsvíceno.

Pohotovost 24/7?
Nenechávejte přístroje v pohotovostním režimu a připojujte telefon k nabíječce jen na dobu nabíjení.

Kéž slunce svítí!
Využívejte přírodního osvětlení a zhasínejte při dostatečné osvětlenosti okny.

Nepřitápějte pod kotlem!
Nepoužívejte energeticky nešetrná a jiná energeticky náročná zařízení jako jsou třeba přímotopy. 

Zábava v plném proudu?
Nepouštějte vodovodní, sprchové a dřezové baterie na plný průtok – rozdíl ve spotřebě je až 8 l/min!

Kapku zodpovědnosti!
Pokud narazíte na kapající kohoutek či protékající záchod, kontaktujte správu budovy!

Ve sprše jen krátké písně!
Sprchujte se po nezbytně nutnou dobu! Zkrácením sprchování o 1–2 minuty se ušetří až 600 litrů vody měsíčně, nemluvě o úspoře za ohřev teplé vody!

Za plný buben!
Plňte pračky dostatečným množstvím prádla a volte program s nižší teplotou adekvátně k míře znečištění prádla!

 

Informace o všech aktivitách Masarykovy univerzity souvisejících s udržitelným rozvojem jsou k dispozici na webové stránce sustain.muni.cz.

Hlavní novinky