Přejít na hlavní obsah

MU udělila čestný doktorát dvěma vědcům

Americký muzikolog Michael Beckerman a britský dopravní ekonom Christopher Alfred Nash – to jsou další dvě jména, která rozšířila seznam nositelů čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa Masarykovy univerzity. 

Zástupci vedení univerzity a fakult - filozofické a ekonomicko-správní - společně s oceněnými profesory před slavnostním ceremoniálem.

Masarykova univerzita předala 13. října v aule na právnické fakultě další dva čestné doktoráty, tentokrát ze dvou výrazně vzdálených vědeckých oborů – muzikologie a dopravní ekonomie. 

Michael Beckerman je profesorem hudební vědy, na Columbia University získal akademické hodnosti v oborech filozofie a umění. Ve svém profesním životě působil na University of California, University of Chicago, Washington University i na Univerzitě Karlově. V letech 2010 až 2012 byl viceprezidentem americké muzikologické společnosti, v současnosti je vedoucím hudebního oddělení na New York University.

Zasvětil významnou část svého odborného zájmu české hudbě, šířeji pak středoevropské hudební kultuře. V Beckermanově bibliografickém výčtu lze nalézt nejen odborné publikace, ale také skvělé hudební analýzy, popularizační články a četné televizní a rozhlasové pořady. Konference o Janáčkovi a české hudbě, kterou v roce 1988 uspořádal v St. Louis, se stala co se týká obsahu legendární. Jako vynikající hudebník a klavírista navíc Beckerman dokázal propojit hluboké porozumění hudbě s brilantní teoretickou reflexí. 

Michael Beckerman společně s děkankou filozofické fakulty Irenou Radovou.

Rozhovor s tímto světově uznávaným muzikologem přináší Magazín M. 

Druhým oceněným vědcem je Christopher Alfred Nash z Institutu dopravních studií Univerzity of Leeds, jeden z nejuznávanějších světových odborníků v oboru dopravní ekonomie. Absolvoval na Reading University a Leeds University, v oborech ekonomie a dopravní ekonomie.

Profesor Nash během své akademické kariéry zásadně ovlivnil vývoj celé řady témat v oblasti dopravní ekonomie, jeho vědecké práce dlouhodobě udávají směr výzkumu v této oblasti a je tak jedním z nejcitovanějších dopravních ekonomů. Spoluutvářel tři klíčové oblasti: optimální strukturu železničního odvětví, ekonomii vysokorychlostních tratí a železniční reformu v období posledních třiceti let. 

Působil jako odborný poradce parlamentu Spojeného království Velké Británie, Evropské komise a Evropské skupiny ministrů dopravy. Doktorandi, které profesor Nash vedl, působí ve významných akademických i korporátních pozicích v institucích po celém světě.

Christopher Alfred Nash společně s vedoucím katedry ekonomie ekonomicko-správní fakulty Zdeňkem Tomešem.

O Nashově působení v Brně nebo možnosti vybudování vysokorychlostní trati v Česku se dozvíte v rozhovoru, který připravila Ekonomicko-správní fakulta MU.   

Hlavní novinky