Přejít na hlavní obsah

Farmaceutická fakulta oslavila jubilejních 70 let existence

Přes den konference a přednášky, večer neformální setkání v areálu kolejí Vinařská. Farmaceutická fakulta MU oslavila 70 let od svého vzniku bohatým vzdělávacím i společenským programem.

Úvodní slovo pronesl děkan Farmaceutické fakulty MU David Vetchý.

Velký den farmaceutické fakulty zahájil Brněnský den léčivých rostlin. Úvodní slovo si vzal děkan David Vetchý, který přivítal návštěvníky a krátce připomněl komplikovanou historii fakulty od roku 1952, která byla o osm let později zrušena z politických důvodů. Obnovit její provoz se podařilo až po Sametové revoluci. „Velice si vážím toho, že se na vědeckou část programu přihlásilo několik desítek lidí a za tohle bych chtěl moc poděkovat organizátorům z řad naší fakulty. Připravili pro vás opravdu skvělý program,“ přivítal publikum děkan Farmaceutické fakulty MU David Vetchý.

Brněnský den léčivých rostlin představil novinky ve využití přírodních látek v terapii různých onemocnění, vědecký pokrok v oblasti přírodních látek a aktuální dění v oboru farmakognozie. Organizátoři uspořádali tento cyklus přednášek na počest profesora Václava Suchého, který je jednou z nejvýraznějších postav fakulty. „Jsem neobyčejně rád, že se na fakultě podařilo to, co jsem vždycky pokládal za důležité a rozhodující – vytvořit pracující tým lidí, kteří si navzájem věří, a nehrají jen na sebe, ale pracují pro celý kolektiv,“ prohlásil Suchý před úvodní přednáškou.

Brněnský den léčivých rostlin se konal na počest profesora Václava Suchého (na snímku).

Na Brněnský den léčivých rostli navázalo Sympozium z dějin farmacie a zdravotnictví, které se zaměřilo především na vývoj farmacie a zdravotnictví včetně jejich příbuzných oborů, zdraví a nemoci v kontextu historickém, ale i na jejich postavení v současné společnosti. 

Odborná část oslav probíhala paralelně na dvou místech zároveň. V budově vzdálené jen pár kroků od hlavní auly se konal Den farmaceutické technologie, který byl zájemcům přístupný i v on-line prostředí. Návštěvníci se tak díky tomu mohli během dne snadno přesouvat podle toho, která část konference je zrovna zajímala. „U řečnického pultíku se v obou budovách střídají naši akademici a hosté ze zahraničních univerzit. Celkem registrujeme asi 170 registrovaných návštěvníků, navíc další desítky zájemců, kteří se připojili on-line,“ uvedla organizátorka oslav Hana Brožová z Farmaceutické fakulty MU.

Obě konference skončily v pozdních odpoledních hodinách. Zástupci farmaceutické fakulty připravili opravdu nabitý program – dohromady přes dvanáct hodin odborných přednášek a vystoupení. Ohlasy návštěvníků byly velice pozitivní. „Zaslechli jsme reakce, které hovořily o tom, že byla jedna přednáška lepší než druhá. Z takové zpětné vazby mám velkou radost,“ potvrdil děkan Vetchý.

Večer se pak hosté přesunuli do areálu kolejí Vinařská k neformálnímu společenskému setkání. Pro hosty byl připraven bohatý raut i pestrá nabídka nápojů. O hudební doprovod se postarala formace CCA GANG. „Akce byla částečně směřovaná na absolventy. Kromě vědecké konference jsme chtěli vyzdvihnout i společenskou roli univerzity, a proto jsme kromě konference zorganizovali také neformální setkání,“ vysvětlil Vetchý.

Společenským večerem provázela hudební formace CCA Gang.

Farmaceutickou fakultu v příštích letech čeká velká výzva. Nejpozději do poloviny roku 2026 by se totiž měla přestěhovat do areálu univerzitního kampusu, kde by měl vyrůst nový projekt MUNI BioPharma Hub. Ten by měl spojit moderní výukové prostory pro farmaceutickou fakultu se špičkovými výzkumnými infrastrukturami preklinického centra a centra molekulární medicíny Masarykovy univerzity.

Hlavní novinky