Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita uspořádala pro absolventy lékařské fakulty Zlatou promoci

Absolventi Lékařské fakulty MU se dnes v budově na Komenského náměstí sešli po 50 letech od ukončení svého studia na slavnostní Zlaté promoci. Jejich přínos pro Masarykovu univerzitu i celou společnost ocenil na této slavnostní akci rektor Martin Bareš.

Zástupce z řad absolventů Ivan Atanas Belkov

Zlatou promocí provázela proděkanka lékařské fakulty Jana Fialová, která všechny zúčastněné přivítala a každého absolventa krátce představila. Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš poté jubilantům poděkoval za jejich celoživotní práci. „Chtěl bych dnes vyjádřit velké poděkování každému z vás. Ve své dlouholeté lékařské praxi jste dnem i nocí sloužili potřebným, tedy všem pacientům a pacientkám, a dávali do práce vždy svoje srdce,“ ocenil přítomné absolventy rektor Bareš.

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš

Účastí na slavnostním ceremoniálu Zlaté promoce si absolventi připomněli 50 let od úspěšného zakončení svého studia na Masarykově univerzitě. „Byl bych velmi rád, aby tato příležitost nebyla ojedinělá nebo nahodilá, a proto by mě potěšilo, kdyby se institut takových promocí podařilo dostat do našeho akademického života i v budoucnu,“ dodal Bareš.

Pamětní listiny předala absolventům Simona Koryčánková, prorektorka pro záležitosti studentů a absolventů. Jedním z nich byl i doktor Ivan Atanas Belkov. „Rád bych poděkoval Masarykově univerzitě v čele s panem rektorem a všem, kteří se podíleli na uspořádání tohoto nesmírně krásného a příjemného aktu. Všichni z něho máme velkou radost. To, co dnes nabízí studentům Masarykova univerzita a její lékařská fakulta, jako je například SIMU, je něco neskutečného, co jsme si v dobách našich studií vůbec nedokázali představit,“ uvedl Belkov, který se kromě medicíny věnuje také spolkovému životu národnostních menšin.  

Pamětní listiny absolventům předala prorektorka Simona Koryčánková.

V závěru slavnostního ceremoniálu předala proděkanka lékařské fakulty Jana Fialová absolventům vzkaz od Spolku mediků LF MU. „Vaší práce si moc váží i naši studenti. Pokud by to bylo možné, s kýmkoli z vás by se proto moc rádi sešli a nasbírali tímto způsobem cenné zkušenosti,“ řekla absolventům Fialová.

Hlavní novinky