Přejít na hlavní obsah

Zubov: V Rusku bych musel buď mlčet, nebo jít do vězení

Profesor Andrej Borisovič Zubov, který už má za sebou první přednášku na filozofické fakultě, na dnešní tiskové konferenci MU vyjádřil velký vděk za to, že může po osmi letech opět svobodně vystupovat. Poté, co Rusko vyhlásilo částečnou mobilizaci, se tento významný historik přesunul s rodinou do Brna.

Profesor Andrej Borisovič Zubov odpovídal na tiskové konferenci na dotazy novinářů.

Andrej Borisovič Zubov na tiskové konferenci vystoupil společně s rektorem Masarykovy univerzity Martinem Barešem a ministrem pro evropské záležitosti Mikulášem Bekem. Přítomným novinářům vysvětlil, jaké důvody ho nakonec přiměly k rozhodnutí opustit Rusko a odjet do České republiky. „KGB vytváří krok za krokem v Rusku policejní despocii a omezování svobody slova vrhá občany do válečné propasti. Tento režim nepotřebuje myslící lidi, kteří znají dějiny své země a světa, potřebuje vojáky s vymytým mozkem připravené jít a zabíjet nevinné lidi. Proto jsem přijal pozvání Masarykovy univerzity, protože jsem věděl, že ve své vlasti bych měl zaručené v lepším případě mlčení, v horším vězení,“ uvedl.

Ministr pro evropské záležitosti a bývalý rektor MU Mikuláš Bek, rektor MU Martin Bareš a profesor Andrej Borisovič Zubov

Na Filozofické fakultě MU Zubov minulý týden zahájil svůj vlastní přednáškový cyklus zaměřený na historii Ruska ve 20. století. „Jsem šťastný, že jsem svou první přednášku po osmi letech mlčení přednesl právě zde, v České republice, v Brně. Bál jsem se, že jsem po letech izolace od školy zapomněl, jaké to je přednášet studentům. Tím spíš, že jsem přednášel v cizím jazyce, v angličtině, kterou neovládám tak dokonale jako ruštinu,“ uvedl na tiskové konferenci Zubov. „V Rusku jsem se sice snažil dávat v minulých letech alespoň soukromé lekce, ale to, co mě skutečně naplňuje, je svobodné přednášení studentům. Jsem proto Masarykově univerzitě nesmírně vděčný za to, že mohu díky ní být znovu v kontaktu se studenty na akademické půdě,“ dodal tento sedmdesátiletý expert na dějiny evropské filozofie, dějiny náboženství a ruskou a srovnávací historii.

„Jako demokratická instituce přirozeně odmítáme princip kolektivní viny a v duchu odkazu duchovního otce naší univerzity, T. G. Masaryka, jsme v rámci našich možností připraveni pomáhat všem, kdo si pomoc zaslouží. Už dříve jsme nabídli pomoc běloruským studentům a akademikům v reakci na násilí a perzekuční postup vůči těm, kdo vyjadřovali nesouhlas s nedemokratickým průběhem voleb v této zemi. Na jaře jsme pak podpořili aktivity ruských a běloruských studentů, kteří vyjádřili nesouhlas s Putinovým válečným tažením na Ukrajině. A když přišla možnost pomoci prof. Zubovovi, který se díky své odvaze říkat pravdu v totalitním režimu ocitl v nouzi, neměli jsme žádný důvod váhat,“ vysvětlil na tiskové konferenci rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Profesor Andrej Borisovič Zubov

Zdůraznil také, že si velmi váží toho, jakým způsobem prosazuje demokratické hodnoty současná česká vláda, jejímž členem je i Mikuláš Bek, bývalý rektor MU. Právě on v roce 2014 nabídl Zubovovi poprvé možnost přednášet na půdě Masarykovy univerzity. Tenkrát Andrej Borisovič Zubov ještě odmítl, ale od té doby byl mezi ním a univerzitou navázán úzký vztah, který vyústil v roce 2019 v udělení akademické hodnosti „doctor honoris causa“ za mimořádné vědecké zásluhy a rozvoj lidského poznání a za angažovanost ve společenském dění. 

„Důvody, které profesora Zubova nakonec na Masarykovu univerzitu přivedly, bolestně připomínají naplnění těch nejčernějších scénářů, které jsme si před lety přes všechna varování neuměli nebo nechtěli připustit. Za jeho příchod jsem velmi rád, a to nejen pro jeho přínos pro univerzitu a studenty, ale i proto, že to ukazuje, jak si umíme pomáhat. A to nám všem dává velkou naději,“ popsal Mikuláš Bek.

Studenti se na přednáškový cyklus profesora Zubova s názvem Reasons for the Russian Catastrophe of the XXth Century and possibilities to overcome it mohou zaregistrovat prostřednictvím IS MUNI. Záznam jeho první přednášky na Filozofické fakultě MU je k dispozici zde: 

MUNI POMÁHÁ UKRAJINĚ. Podpořit ukrajinské studenty a akademiky lze prostřednictvím pomoci určené na vzdělávací a humanitární účely. Finanční příspěvek lze poskytnout formou daru přes Obchodní centrum MU. Informace o aktuálně darované částce najdete na webu MUNI POMÁHÁ.

Hlavní novinky