Přejít na hlavní obsah

KoMUNItní fond: Soutěž o peníze na studentské projekty

Masarykova univerzita vypisuje pro studenty novou soutěž. V příštím roce rozdělí mezi projekty, které uspějí ve výzvě, dva miliony korun z KoMUNItního fondu. Projekty je možné podávat do konce letošního roku.

Projekty mohou studenti podávat ve třech oblastech - Společenská odpovědnost, Udržitelná infrastruktura, Zdravá společnost.

O projektu s názvem KoMUNItní fond informoval na dnešním 265. zasedání Akademického senátu MU rektor Martin Bareš.

Cílem interní soutěže MU je podpora realizace udržitelných projektů, které budou naplňovat a propagovat společenskou roli Masarykovy univerzity, a budou interně i externě přenositelné. To vše výhradně ve spolupráci mezi studenty a zaměstnanci. „Velmi nás těší, že na půdě naší univerzity došlo ke vzniku KoMUNItního fondu. Rádi bychom tímto způsobem vyzvali studenty, aby se nebáli do této nové soutěže zapojit. Prostřednictvím projektů tak budou moci svoje nápady uvést do praxe,“ uvedla prorektorka MU Simona Koryčánková.

Studenti mohou do této nové výzvy přihlašovat svoje projekty od 14. listopadu do 31. prosince. Splnit přitom musí jednu důležitou věc. „Zásadní podmínkou je, že studenti musí svůj projekt realizovat s někým ze zaměstnanců Masarykovy univerzity,“ upozornila kvestorka MU Marta Valešová.

Odevzdat projekt do KoMUNItního fondu není nic složitého, podání totiž probíhá elektronickým způsobem přes Informační systém evidence projektů. Odkaz na ISEP, který bude funkční od pondělí od 14. listopadu, najdou studenti na webu udržitelnosti MU. Na jeden projekt lze žádat minimálně 50 a maximálně 200 tisíc korun.

Projekty mohou studenti podávat ve třech oblastech

První oblastí je Společenská odpovědnost, kde mají projekty s důrazem na udržitelnost primárně naplňovat třetí roli univerzity.
Příklady projektů: dobrovolnické projekty spolků, projekty na sdílení a znovuužívání vybavení, kampaně na třídění a recyklaci,  udržitelnou módu, energetické a vodní úspory.

Druhou oblastí je Udržitelná infrastruktura. Jde o drobný mobiliář či úpravy majetku pro lepší udržitelnost.
Příklady projektů: chytré prvky na kolejích, stojany s nabíječkami, čepovací stanice na vodu, cyklostojany s pumpou a nářadím, komunitní kompostéry, záhony.

Třetí oblastí je Zdravá společnost s projekty zaměřenými primárně na zdraví a zdravý životní styl.
Příklady projektů: cvičební prostory, akce pro zdraví včetně prevence civilizačních chorob a drog, podpora akcí typu „do práce na kole“, běhy mezi fakultami/univerzitami.

Zapojení studentů a zaměstnanců do společensky prospěšných aktivit podporuje podle průzkumu, který si Masarykova univerzita zpracovala, 82 % uchazečů do českých programů, 96 % zahraničních uchazečů, 76 % prváků, 82 % studentů prvních ročníků navazujících magisterských programů, 78 % absolventů v praxi.

Příklad zajímavého projektu? Nerezové kelímky s brčky

Projektem, který by v KoMUNItním fondu mohl mít šanci na úspěch, jsou například nerezové kelímky s brčky studenta ekonomicko-správní fakulty Vojtěcha Tomana. O projektu a o tom, jak student s kelímky OneCup. začínal si přečtěte zde.

Hlavní novinky