Přejít na hlavní obsah

O konferenci AKUTNĚ.CZ je rekordní zájem. Pořadatelé evidují přes 1200 přihlášených

V Univerzitním kampusu Bohunice se v sobotu 19. listopadu uskuteční 14. ročník lékařské konference AKUTNĚ.CZ. Akce, která pomáhá mladým lékařům a medikům v jejich rozvoji, se koná pod záštitou děkana Lékařské fakulty MU Martina Repka.

Výukový a publikační portál AKUTNĚ.CZ byl založen před 15 lety.

AKUTNĚ.CZ je od svého založení v roce 2007 součástí Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Platforma stojí na úzké spolupráci akademiků a studentů, kteří jsou základními pilíři portálu. Velká část absolventů lékařské fakulty zahájila svou anesteziologickou kariéru právě spoluprací s AKUTNĚ.CZ již v době studií. „Já sama jsem na portálu AKUTNĚ.CZ od mého třetího ročníku studia na Lékařské fakultě MU, kde jsem jako studentka absolvovala samostatnou práci,“ potvrzuje docentka Martina Kosinová, anestezioložka působící na Klinice dětské anesteziologie a resuscitace LF MU.

Konference se koná každoročně již čtrnáctým rokem a uskutečnila se i během pandemie covidu, kdy doznala určitých změn z důvodu nutnosti dodržování tehdy platných hygienicko-epidemiologických opatření. „Máme za sebou tedy i jeden smutný ročník bez prezenčně přítomných účastníků. Ty virtuální jsme si však udrželi, a i proto se letos můžeme těšit opět vysokému počtu registrovaných. Profesor Petr Štourač, proděkan pro rozvoj a studium v klinických oborech všeobecného lékařství LF MU,  rád každý rok zmiňuje, že již nebudeme obsahovou nabídku zvětšovat. Ale zdá se, že pokaždé nalezneme způsob, jak rozšířit už tak velmi bohatý program,“ prozrazuje Kosinová, která je zároveň jednou z organizátorek konference. Letos poběží paralelně v šesti místnostech více než šedesát přednášek a na akci je přihlášených téměř 1300 studentů, lékařů a sester. Současně je letos obsazeno 550 míst na praktické workshopy, což je na české poměry nevídané číslo.

Jedním z významných programových celků konference je blok „Simulace v medicíně“. Jeho cílem je zvyšování povědomí o simulační medicíně, která je již od svého prvopočátku neoddělitelně spjata s oborem anesteziologie. „A anesteziologové jsou povětšinou ti, kteří se stávají průkopníky simulační výuky po celém světě,“ dodává Kosinová. Podobně zaměřen je i blok nazvaný „Studenti sobě“, který představuje již druhým rokem studentské aktivity, které podle Kosinové leckdy vedly až ke změně výukového plánu jednotlivých předmětů se zapojením právě simulačních prvků do výuky.

V přechozích letech si účastníci mohli zkusit simulaci zajištění dýchacích cest.

Konference AKUTNĚ.CZ se zaměřuje především na studenty vyšších ročníků lékařských fakult a lékaře ve specializační přípravě. „Pro ně je leckdy nemožné se v prvních letech své klinické praxe zúčastnit některé z jiných oborových akcí, které jsou standardně pořádané v pracovních dnech. Proto pořádáme naši konferenci tradičně v sobotu,“ vysvětluje Kosinová. „Unikátní na konferenci AKUTNĚ.CZ je zejména skutečnost, že je kompletně připravována a organizována lékaři, studenty, sestrami z našeho oboru, a to na bázi dobrovolnosti,“ dodala.

Výukový a publikační portál AKUTNĚ.CZ je platformou, která byla založena před 15 lety. Za jeho založením stálo několik lékařů a akademiků, spjatých s Lékařskou fakultou MU v čele s Petrem Štouračem, dnes mezinárodně uznávanou kapacitou. Akce se pravidelně koná pod záštitou děkana Lékařské fakulty MU.

OP VVV

Hlavní novinky