Přejít na hlavní obsah

Jedenáctý ERC grant pro MU získala Madalina B. Moraru

Evropská výzkumná rada (ERC), jež je vůdčí evropskou institucí pro financování špičkového výzkumu a vývoje, dnes oznámila výsledky prestižní soutěže o ERC Starting Grants 2022. Mezi více než třemi tisícovkami předložených návrhů uspěl také projekt Madaliny Bianci Moraru z Právnické fakulty MU.

Madalina B. Moraru získala grant ERC.

Grant poskytne řešitelce téměř 1,5 milionu eur na období pěti let. Madalina B. Moraru bude zkoumat roli soudů v oblasti mezinárodního uprchlického práva. 

Celkově bylo letos přiznáno 408 grantů, přičemž do České republiky poputují pouhé tři. Předložený návrh Madaliny B. Moraru s názvem Gatekeepers to International Refugee Law? – The Role of Courts in Shaping Access to Asylum prezentuje Evropská výzkumná rada jako jeden z profilových projektů, takže se lze více o vědeckém zaměření dočíst na stránkách ERC.

„Mám obrovskou radost, neboť historická data ukazují, že 70 až 80 procent vědeckých projektů financovaných ERC přináší zásadní posun či dokonce historický objev ve vědeckém poznání. A toto je už jedenáctý ERC grant, jehož řešitelem je člověk působící na Masarykově univerzitě, což nás řadí mezi absolutní špičku v České republice. Tento úspěch je navíc ukázkou smysluplné a koncepční provázanosti s univerzitními interními nástroji, které poskytujeme na podporu vědy a výzkumu ze svých vlastních zdrojů,“ uvedl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš na adresu odborné asistentky z právnické fakulty, jež v minulosti obdržela podporu Grantové agentury Masarykovy univerzity v kategorii MUNI Award in Science and Humanities JUNIOR. Ta je udělována mimořádně perspektivním výzkumným pracovníkům a vědeckým talentům, kteří disponují zřetelným potenciálem uspět v budoucnu v soutěži ERC.

Vědci působící v České republice získali v uplynulých letech v programu ERC Starting Grants celkem 21 grantů. Letos k nim přibyly další tři, přičemž uspělo pouze 13,9 % ze všech podaných návrhů.

Hlavní novinky