Přejít na hlavní obsah

Cena pro MU za kariérové poradenství pro uprchlíky z Ukrajiny

Kariérní centrum MU získalo zvláštní uznání za včasné poskytnutí komplexní poradenské služby pro studenty/uprchlíky z Ukrajiny. Cenu na slavnostním vyhlášení v Praze převzali zástupci KC v čele s ukrajinskou poradkyní Sofií Berezkou.

Zástupci Kariérního centra MU přebírají cenu.

Na konci listopadu se v Praze uskutečnil 14. ročník Národní ceny kariérového poradenství. Centrum Euroguidance, Národní pedagogický institut ČR, ocenilo příklady dobré praxe v kariérovém poradenství. Odborná porota ocenila čtyři vítězné příspěvky hlavní cenou a dvěma příspěvkům udělila zvláštní uznání. Výsledky národní ceny byly vyhlášeny na evropské konferenci za účasti českých i zahraničních odborníků v oblasti kariérového poradenství a vzdělávání.

Kariérní centrum Masarykovy univerzity v rámci oceněného příspěvku prezentovalo nově zavedenou službu Kariérového poradenství pro uprchlíky z Ukrajiny, která v krátkém čase vznikla v reakci na válečný konflikt na Ukrajině. Design a podoba služeb je výsledkem spolupráce zaměstnanců Kariérního centra a Sofie Berezky –⁠ vystudované ukrajinské psycholožky, která stejně jako ukrajinští studenti byla nucena opustit okupovanou oblast a se kterou Kariérní centrum navázalo pracovní spolupráci. Primárním cílem služby je podpora adaptace v novém sociokulturním prostředí, příprava na studium na Masarykově univerzitě a následná možností profesního rozvoje. Od června 2022 využilo služeb poradenství pro uprchlíky z Ukrajiny 320 studentů.

Oceněné organizace a jednotlivci získávají podporu v účasti na vzdělávacích akcích, studijních návštěvách, v pořízení odborných publikací a metodických nástrojů. Všech 21 příspěvků přihlášených do Národní ceny kariérového poradenství přispělo k rozvoji kariérového poradenství sdílením své praxe a budou publikovány v každoročním sborníku z národních cen.

Hlavní novinky