Přejít na hlavní obsah

V žebříčku GreenMetric poskočila MU na 115. místo

V naplňování témat a cílů udržitelnosti se MU snaží obstát i v porovnání s ostatními. Například prostřednictvím účasti v mezinárodních žebříčcích, které kromě prestiže také otevírají prostor pro navázání nové spolupráce a šíření dobré praxe. 

V aktuálně zveřejněném žebříčku GreenMetric World University Ranking, který hodnotí světové univerzity ve vztahu k jejich aktivitám v oblastech společenské odpovědnosti firem a udržitelnosti se Masarykova univerzita v roce 2022 umístila na 115. místě z celkem 1 050 univerzit a posunula se tak meziročně na žebříčku o 16 míst při stále se zvyšující konkurenci. Získala celkové skóre 8 100 z možných 10 000 bodů. 

V rámci České republiky má Masarykova univerzita 2. pozici za Českou zemědělskou univerzitou v Praze.  Žebříček sleduje celkem šest oblastí (prostředí a infrastruktura, energie a změna klimatu, odpady, voda, doprava, vzdělávání a výzkum). Oproti loňskému roku MU zlepšila bodové hodnocení v oblastech prostředí a infrastruktura (+50 bodů), odpady (+150 bodů), voda (+50 bodů) a doprava (+225 bodů).

 „Zlepšení pozice v žebříčku Green Metrics potvrzuje úspěšnost našeho úsilí činit MU udržitelnější. V uplynulém roce se MU dále zlepšovala zejména v oblasti nakládání s odpady, kde byl připravován návrh univerzitní strategie, a tématem následujícího období budou zejména energetické úspory a pokračování kampaně #munisaves,“ uvedla k letošnímu výsledku kvestorka MU Marta Valešová. 

V souladu se Strategickým záměrem MU 2021–2028 a ve snaze akcentovat důležitost svého společensky odpovědného a environmentálně udržitelného jednání se Masarykova univerzita poprvé do University of Indonesia Green Metric World University Ranking zapojila v roce 2020. V rámci žebříčku se tak kontinuálně posouvá nahoru.

Výsledky již byly oficiálně zveřejněny na webu, certifikát obdrží a zveřejní MU v následujících dnech.

Hlavní novinky