Přejít na hlavní obsah

Nový ředitel ÚVT: Chceme myslet hlavně na uživatele

Ústav výpočetní techniky (ÚVT), který zaměstnává téměř dvě stovky zaměstnanců, má od začátku ledna nového ředitele. Stal se jím Jan Mysliveček, který po deseti letech vystřídal Luďka Matysku.

Jan Mysliveček od ledna nově vede Ústav výpočetní techniky MU.

Nový ředitel ÚVT přišel na Masarykovu univerzitu před třemi lety z mezinárodní společnosti Boston Consulting Group, kde jako projektový manažer řídil různorodé projekty zabývající se poradenstvím pro velké firmy. Poté přešel na Masarykovu univerzitu, kde měl nejdříve na starosti připojení farmaceutické fakulty, a poté působil jako vedoucí Kanceláře kvestorky a mimo jiné koordinoval elektronizaci klíčových agend na univerzitě.

Jan Mysliveček absolvoval matematiku na Přírodovědecké fakultě MU a doktorské studium na ekonomickém institutu CERGE-EI v Praze. Už od mládí ho i díky jeho otci, který pracoval jako programátor, fascinoval IT svět. Práce na ÚVT, která je spojená se vším kolem IT technologií, se proto nebojí, ale naopak se na ni velmi těší.

Ústav výpočetní techniky má pět divizí a několik center (CERIT SC, C4E), kde pracuje téměř dvě stě zaměstnanců. Můžete krátce představit hlavní činnosti ÚVT?

ÚVT je vysokoškolský ústav, který provádí výzkum v aplikovaném IT a zároveň je největším poskytovatelem IT služeb na univerzitě. Má na starosti většinu IT systémů (nejvýznamnější výjimka je IS MU) a služeb, se kterými se můžete na univerzitě setkat – od provozování sítě, přes kterou „běhají“ data, přes správu Eduroamu, centrální správu počítačů a systémů Magion a INET i knihovních systémů až po provoz Centrální počítačové studovny (CPS), řady serverů i výpočetní a datové infrastruktury. Celkem se staráme o zhruba 180 různých služeb. Když dělá ÚVT svoji práci dobře, nemusí o nás běžný uživatel ani moc vědět, protože poskytované služby zkrátka fungují tak, jak mají.

Co Vás lákalo na tom dělat ředitele ÚVT?

IT mě už dlouho fascinuje, protože jde o spojení velmi přesných strojů a algoritmů s lidmi, jejich představami a někdy velmi mlhavými vizemi. IT jsou služby, které nám mohou velmi zjednodušit život, ale také velmi zkomplikovat. Ústav výpočetní techniky mě láká svojí historií i významem pro moji alma mater. A také jsem chtěl poděkovat všem, kteří mi dali na MU úžasné vzdělání, tím, že budu všechny své schopnosti věnovat tomu, aby jim IT lépe sloužilo. A to mohu udělat nejlépe právě ve funkci ředitele ÚVT.

Kam byste chtěl, aby se ÚVT pod Vaším vedením posunulo?

Chci navázat na práci předchozích ředitelů, zejména profesora Matysky a docenta Račanského, bez kterých by ÚVT nebyl tam, kde je dnes, a za kterou bych jim rád poděkoval. Vím, že já budu víc tíhnout k IT službám než třeba profesor Matyska, který se více věnoval výzkumu. Ale protože profesor Matyska bude na ÚVT nadále vést Centrum CERIT SC, věřím, že MU díky tomu získá to nejlepší z nás obou.

Jako nový ředitel bych chtěl ÚVT posunout o velký kus dopředu. Přestože ÚVT dnes poskytuje nejlepší IT služby mezi vysokými školami v Česku, což nám potvrzují i kolegové přicházející z jiných škol, vím, že v řadě oblastí stále máme velký prostor pro zlepšení. A právě v těchto oblastech chci, abychom pokročili dál a rozvíjeli je tak, aby naše pracoviště bylo vzorem pro ostatní univerzity nejen v Česku, ale i ve světě.

Jaké jsou Vaše hlavní cíle?

Můj hlavní cíl je, aby pro kohokoliv na univerzitě byl ÚVT skvělý „parťák“, který dokáže spolehlivě, rychle a kvalitně pomoci s jeho IT potřebou. Chci, aby naši uživatelé věděli, kde najít aktuální informace o všech nabízených službách, a aby se na ně mohli spolehnout. Plánuju také zavést pravidelný sběr zpětné vazby na služby, které se nám perfektně poskytovat nedaří, na základě níž je budeme vylepšovat.

Také chci, abychom nadále poskytovali špičkové služby na MU, a ještě víc je zlepšovali. Pokud chceme dlouhodobě zůstat na technologické špičce, musíme být schopni nejen reagovat na nové potřeby uživatelů, ale taky je musíme umět aktivně předvídat a musíme mít předem připravené a vyzkoušené řešení. A konečně chci, abychom se naučili i služby rušit, protože bez toho nemůžeme být ekonomicky efektivní. 

Na co dalšího se chcete zaměřit?

Chci, abychom se orientovali hlavně na uživatele a na to, co přesně potřebují. Máme totiž na ÚVT spoustu odborníků, ale občas se stává, že dopodrobna nerozumíme tomu, co přesně naši uživatelé potřebují. Chci proto, abychom se více naučili myslet na uživatele, a abychom naše produkty a služby vyvíjeli hlavně na základě jejich potřeb.

Taky se chci zaměřit na týmovou spolupráci a na to, aby všichni táhli za jeden provaz a aby všichni směřovali stejným směrem. Žádnou IT službu dnes nelze efektivně poskytovat v jednom člověku, musíme se zlepšit v tom, jak spolupracujeme – nejen uvnitř ÚVT, ale napříč celou MU. Musíme se naučit lépe si naslouchat v tom, co potřebujeme a co můžeme nabídnout.

Jaké výzvy Vás čekají v prvních měsících?

Tou největší výzvou bude generační obměna dosavadního ekonomicko-personálního systému Magion, ve kterém naše univerzita funguje přesně 25 let, za nový a modernější systém. Bude to obrovská změna, která se dotkne spousty pracovníků napříč univerzitou, takže nás čeká náročné období nejenom na ÚVT. Ale věřím, že to společně zvládneme a že nám nový systém výrazně usnadní život.

Jan Mysliveček spolu s rektorem Martinem Barešem a bývalým ředitelem ÚVT Luďkem Matyskou při prosincovém předávaní jmenovacího dekretu.

Hlavní novinky