Přejít na hlavní obsah

V dubnu se rozhodne, kdo povede Masarykovu univerzitu v dalším období

Akademický senát Masarykovy univerzity na svém 267. zasedání vyhlásil volbu kandidáta na funkci rektora MU. K tajnému hlasování o návrhu na jmenování rektora dojde v pondělí 3. dubna.

Rektorské žezlo Masarykovy univerzity

Volba kandidáta na funkci rektora Masarykovy univerzity se uskuteční v aule MU v budově právnické fakulty. Termín volby schválil Akademický senát MU (AS MU) na svém 267. zasedání 16. ledna. Předsedou pětičlenné komise pro volbu rektora se stal Ivan Foletti z Filozofické fakulty MU. Ustavená komise pro volbu kandidáta na funkci rektora Masarykovy univerzity připravila harmonogram volby a pravidla pro předkládání návrhů. Návrh kandidáta na funkci rektora musí být doručen nejpozději v pondělí 27. února do 12.00 hodin. Ve čtvrtek 23. března se v Univerzitním kině Scala uskuteční veřejná debata s kandidáty na rektora. Podrobné informace k volbě kandidáta na funkci rektora MU pro období 2023–2027 jsou k dispozici ZDE.

Usnesení Akademického senátu MU z 267. zasedání (16. ledna 2023): Akademický senát Masarykovy univerzity v souladu s přílohou č. 1 odst. 2 Statutu Masarykovy univerzity vyhlašuje volbu kandidáta na funkci rektora Masarykovy univerzity pro funkční období od 1. září 2023 do 31. srpna 2027. O návrhu kandidáta na jmenování do funkce rektora se bude Akademický senát Masarykovy univerzity usnášet na svém zasedání 3. dubna 2023 v 15:00 hodin.

Kandidáta na rektora volí tajným hlasováním Akademický senát Masarykovy univerzity, který má celkem 55 členů, z toho 22 studentů. Akademický senát je způsobilý usnášet se o návrhu na funkci rektora, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů AS MU. Návrh na jmenování rektora je přijat, jestliže se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů AS MU. Zvolený kandidát bude prostřednictvím ministra školství navržen ke jmenování prezidentovi republiky.

Masarykova univerzita je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice. Zřízena byla zákonem z 28. ledna 1919 jako druhá česká univerzita. V současnosti má deset fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami, na kterých se vzdělává kolem 33 000 studentů řádného studia. S více než 6 000 zaměstnanci Masarykova univerzita patří k největším zaměstnavatelům v Jihomoravském kraji. Hospodaří s ročním rozpočtem 9,5 miliard korun.

Hlavní novinky