Přejít na hlavní obsah

MU navýší stipendia doktorandům na 15 tisíc měsíčně

Studenti doktorských studijních programů si na Masarykově univerzitě významně polepší. Výše podpory v prezenčním doktorském studiu stoupne o 25 %, z 12 000 Kč na 15 000 Kč měsíčně. O navýšení stipendií doktorandům rozhodl ve svém nejnovějším opatření rektor univerzity Martin Bareš.

Až dosud se v tomto akademickém roce hovořilo ve veřejném prostoru ve spojení s českým vysokým školstvím zejména v kontextu všeobecného šetření, rostoucích cen energií, kolejného, hledání úspor či dokonce úvah nad zkracováním semestrů či znovuzavádění distanční výuky. Teď však přichází opačná zpráva. Masarykova univerzita se rozhodla od 1. září navýšit stipendia svým doktorandům ve standardní době studia z 12 na 15 tisíc korun. Rektor Martin Bareš se k tomuto kroku odhodlal, navzdory tomu, že výše příspěvku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zůstává stejná a náklady tak musí pokrýt univerzita.

„Jsem přesvědčen, že lidský potenciál je tím nejcennějším kapitálem, který Masarykova univerzita má. Intenzivně vnímám dopady současného světa na naše studenty a jejich situace nám není lhostejná. Doktorandi jsou navíc budoucností české vědy a chceme k nim přistupovat s respektem. Proto jsme hledali cesty, jak jejich financování navýšit, navzdory okolnostem této těžké doby. Věřím, že je to jen první krok na cestě, jak dostat dlouhodobě neuspokojivou socioekonomickou situaci našich doktorandů na důstojnou úroveň.“

Zvýšení doktorských stipendií bylo projednáváno v průběhu zimního semestru na poradách vedení univerzity, s děkany jednotlivých fakult a také na půdě Akademického senátu Masarykovy univerzity. Navýšená částka bude hrazená z prostředků fakult, přičemž nemusí jít o jediný příjem doktorandů. Ti mohou získat další finanční prostředky – a často se tak i děje – díky zapojení do grantových projektů či ze zaměstnaneckých úvazků s fakultami.

„Masarykova univerzita se v oblasti kvality doktorských studií rok od roku zlepšuje a vyřešení finanční situace doktorských studentů je klíčové, aby se univerzita mohla být schopna srovnávat s excelentními institucemi v zahraničí nejen co se týká jejich kvality, ale také jejich pracovních podmínek. Od doktorandů se očekávají špičkové výsledky jejich výzkumu. Proto tento krok kvitujeme, neboť ideálním scénářem je jistota dostačujícího příjmu, aby se doktorand mohl věnovat naplno výzkumu,“ říká Josef Jiřičný, donedávna působící na prestižní Curyšské univerzitě a ETH Zurich. Profesor Jiřičný sleduje záležitosti výzkumu a doktorských studií na Masarykově univerzitě dlouhodobě, neboť je také předsedou ISAB MU – International Scientific Advisory Board – tedy nezávislého orgánu složeného z mezinárodně uznávaných vědců, kteří univerzitě poskytují nezávislé posouzení a poradenství ve vědeckých otázkách.

Čerstvě vydané Opatření na stanovení minimálního stipendia Ph.D. studentů ve výši 15 000 Kč pomůže nejcitelněji zhruba 15 % doktorandů, u kterých Masarykova univerzita neeviduje žádný jiný příjem v podobě dalšího stipendia či mzdy. Průměrný příjem doktoranda studujícího na Masarykově univerzitě činil v r. 2021 po započtení všech příjmů, tedy včetně tvůrčích a mimořádných stipendií, úvazků a dohod, něco málo přes 22 tisíc Kč.

„Jsem ráda, že v době, kdy se z novin dočítáme, že některé vysoké školy uvažují o snižování doktorských stipendií, se nám díky rozhodnutí pana rektora daří opak. Navýšení doktorských stipendií je totiž nejen příležitostí zaměřit se na sociální situaci doktorandů, ale také na kvalitu jejich studia, a to už v příštím akademickém roce. A kvalita ve vzdělávání, vědě a výzkumu patří mezi ty nejdůležitější pilíře Masarykovy univerzity,“ uvedla prorektorka pro výzkum a doktorské studium MU Šárka Pospíšilová.

Hlavní novinky