Přejít na hlavní obsah

Děti pomáhají vědcům z MU měřit kvalitu ovzduší. Pomocí personálních vzorkovačů

Odborníci z Přírodovědecké a Ekonomicko-správní fakulty MU pracují na studii, která by měla přispět ke zlepšení kvality ovzduší v Brně. Dětem na základních školách rozdávají speciální měřicí přístroje, tzv. vzorkovače.

Součástí programu pro děti ze ZŠ Labyrinth v Brně byla i přednáška o výzkumu a životním prostředí.

Výzkum ClAiMon BRNO (Children Air Monitoring Brno) je součástí projektu Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna, který probíhá už od minulého roku. „Kromě toho, že měříme personálními vzorkovači, které jsme dnes rozdali dětem, tak nám po Brně  rok jezdily dva velké vozy, které monitorovaly kvalitu ovzduší v částech Brna, ve kterých nejsou tato data sledována,“ upřesňuje Dominika Tóthová z Ekonomicko-správní fakulty MU.

Do studie se zapojí asi deset škol. Týdenní měřící cyklus postupně absolvuje zhruba pětadvacet žáků. Vždy ale záleží na zájmu ze strany dětí, rodičů, školy. „Těch sedm dní pokryje pestrou paletu aktivit dětí, každý den mají jiné kroužky a zájmové aktivity. Směřovali jsme to tak, aby výsledky byly co nejvariabilnější,“ tvrdí Ondřej Mikeš z Přírodovědecké fakulty MU, který pracuje pro výzkumné centrum RECETOX.

Ambicí projektu je poskládat vzorek, který by se skládal ze 150 až 200 dětí. „Studie bude probíhat ve dvou půlročních cyklech, protože ta roční období jsou velmi různá, co se týče kvality ovzduší ve venkovních prostorech. Chceme se podívat na to, jak tato zranitelná část obyvatelstva, což jsou děti, může být vystavena tomuto problému,“ popisuje Mikeš.

Vědci z Masarykovy univerzity proto dětem na základních školách rozdávají tzv. personální vzorkovače, tedy zařízení, které samovolně snímá kvalitu ovzduší. Pro tuto část studie výzkumníci navrhli nový design, který usnadní sběr dat. „Senzor vzorkovače má dobrou odezvu, dokáže sbírat minutová data s tím, že pomocí systému GPS přesně víme lokaci i velikost prachových částic,“ přibližuje Mikeš. Vdechování těchto škodlivých látek je spojeno s narušením plic, kardiovaskulárního systému nebo s imunologickými problémy. 

Nasbíraná data budou sloužit primárně městu Brnu, ale taky k výzkumným účelům. „Jedním z našich cílů je vytvořit opatření, která budeme implementovat do akčního plánu pro zlepšení kvality ovzduší města Brna,“ tvrdí Tóthová. „K tomu, abychom na městské úrovni něco změnili, potřebujeme empirická data. Pak jde jednání s politiky snáz,“ doplňuje Mikeš. Anonymní část dat plánují vědci zveřejnit na webových stránkách www.data.brno.cz.

Rodiče dětí také vyplňují dotazníky, které napomáhají identifikovat hlavní faktory vystavení znečištění, ale také analyzovat socio-ekonomické aspekty a odhadnout ekonomické náklady a hodnoty související se zdravím v důsledku znečištění ovzduší. „Nyní probíhá zimní část kampaně od ledna do března, pak si uděláme s měřením pauzu a rozjedeme cyklus květen až září s výjimkou měsíců, kdy jsou letní prázdniny, to je totiž poměrně specifický čas,“ vysvětluje Tóthová. Část dílčích dat vědci vyhodnotí už v průběhu tohoto roku, celkové výsledky projektu ClAiMon BRNO budou známé v roce 2024.  

Hlavní novinky