Přejít na hlavní obsah

MU zdůrazňuje nulovou toleranci nevhodného chování a nařídila celouniverzitní rozsáhlé kontroly

Znepokojující informace objevující se v médiích v souvislosti s nevhodným chováním pedagogů z Katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví pedagogické fakulty podnítily vedení Masarykovy univerzity k rázné reakci. 

Ilustrační foto

Prověřován bude nejen postup nahlášeného podnětu z května loňského roku, ale prošetřena budou také studentská hodnocení všech předmětů napříč celou univerzitou od akademického roku 2019/2020 až do současnosti.

Vedení Masarykovy univerzity znovu zdůrazňuje nulovou toleranci k nevhodnému chování, včetně toho se sexuálním podtextem. „Situaci vnímám jako velmi vážnou,“ uvedl rektor Martin Bareš a nařídil celouniverzitní rozsáhlé kontroly: „Děsí mě, když se dozvídám o přibývajících možných svědectvích. Je to něco absolutně nepřijatelného, co na naší univerzitě odmítám tolerovat.“

V této souvislosti nařídil rektor Masarykovy univerzity všem děkanům a děkankám provést kontrolu výstupů všech studentských hodnocení jednotlivých předmětů, a to od akademického roku 2019/2020 až do současnosti. Dále Bareš pověřil renomovaného právníka Pavla Uhla externí kontrolou celého květnového podnětu. Nezávislým posudkem prochází také Metodika Masarykovy univerzity pro řešení případů nevhodného chování. V rámci zachování maximální nestrannosti tuto kontrolu provádí ombudsmanka Univerzity Karlovy Kateřina Šámalová.

„Mám příslib, že výsledky studentských hodnocení jednotlivých předmětů budu mít k dispozici do konce února. Právě tato hodnocení mohou odhalit nevhodné chování pedagogů. Do konce února budu mít k dispozici také externí posudky právníka Pavla Uhla a ombudsmanky Kateřiny Šámalové,“ dodal Bareš. Současně zdůraznil důležitost budoucího univerzitního ochránce/ochránkyně práv. V této souvislosti rektor obnoví výběrové řízení, které bylo minulý týden z důvodu medializace okolo případů na Pedagogické fakultě pozastaveno. „Dění těchto dní nám ukazuje, že univerzita institut ombudsmana/ky naléhavě potřebuje“, řekl Bareš a dodal, že bývalý děkan docent Němec, který se účastnil výběrového řízení na ombudsmana/ku, z něj odstoupil.

Pedagogická fakulta se také dohodla na rozvázání pracovního poměru s oběma podezřelými pedagogy. „Můžu potvrdit, že ani jeden z nahlášených už nepracuje na Masarykově univerzitě. Tím ale mé kroky jako děkanky a mého týmu i s mou statuární zástupkyní paní Vaďurovou nekončí. Naopak. Ta práce teprve začíná, nemá tím končit. Máme nulovou toleranci k nevhodnému chování a sexuálnímu obtěžování. V boji s tímto nešvarem budeme pokračovat dál,“ uvedla děkanka Pedagogické fakulty MU Simona Koryčánková

Vedení Masarykovy univerzity i nadále vyzývá všechny, kteří se v minulosti setkali s nevhodným chováním pedagogů, aby se obrátili na příslušné fakultní kontaktní osoby či na Poradenské centrum MU. Kontakty najdete na webu MU

Pozn.: Ke dni 8. února byl postaven mimo výuku třetí podezřelý pedagog. 

Hlavní novinky