Přejít na hlavní obsah

MU nebude na studenty na kolejích přenášet úplný nárůst cen energií a inflace

V souvislosti s rostoucími cenami energií na trhu a zvyšující se inflací byla Masarykova univerzita již podruhé v krátké době nucena přistoupit ke zvýšení cen kolejného. V rámci snížení ekonomického dopadu na studenty se ale vedení MU rozhodlo nepřenášet do upravených částek kolejného nárůst cen energií ani inflace v plné výši.

Koleje Vinařská

K prvnímu navýšení cen kolejí došlo v létě loňského roku v návaznosti na extrémní nárůst cen energií po takřka třech letech (s výjimkou kolejí Vinařská). V únoru letošního roku se pak do cen kolejí promítla vysoká inflace. Vedení Masarykovy univerzity si je plně vědomo citlivosti tohoto tématu a nebere na lehkou váhu ani dnešní studenty organizovaný protest proti rostoucí ceně kolejí na MU. Na studenty se rozhodlo nepřenášet nárůst cen energií v plné výši a rozdíl mezi cenami energií a novými cenami kolejného, uhradila MU ze svých rezerv. I přes 280% nárůst cen energií proto cena kolejného od roku 2019 podražila pouze o 57 Kč na lůžko a den.

Co se týká navýšení o inflaci, součástí každé smlouvy o ubytování je tzv. inflační doložka. Přestože výši roční inflace zveřejňuje Český statistický úřad obvykle až v lednu, už v listopadu MU v rámci snížení ekonomického dopadu na studenty deklarovala, že upravené částky kolejného nebudou zohledňovat plnou výši inflace, kterou se Masarykova univerzita rozhodla zastropovat na maximálně 15 %.

Upravené ceny kolejí byly se zástupci fakult i studentů komunikovány s dostatečným předstihem. Současný nárůst cen o inflaci byl projednáván na listopadovém zasedání Ubytovací komise MU, v níž mají své zastoupení také studenti, a kolejní rady tak byly o tomto rozhodnutí informovány právě na tomto pravidelném zasedání.

Ke zmírnění své nelehké ekonomické situace si mohou studenti Masarykovy univerzity podat žádost o ubytovací stipendium. Aktuálně se výše tohoto stipendia pohybuje okolo 3 100 Kč za semestr, přičemž celková částka vyplacená MU na ubytovacích stipendiích v loňském kalendářním roce činila víc než 102 milionů korun. Studenti mohou dosáhnout také na sociální stipendium, jehož výše je stanovená zákonem a v tomto kalendářním roce činí 4 325 Kč měsíčně. Masarykova univerzita navíc pomáhá stipendiem také studentům, kteří se ocitnou v náhlé tíživé životní situaci.

Studenti Masarykovy univerzity se v současné době mohou ubytovat v devíti areálech různého stáří a stupňů modernizace. Ubytování na kolejích je i přes navyšování jeho ceny pro studenty stále výhodné. Ceny jsou totiž konečné, tedy včetně všech energií, a tak se studentům Masarykovy univerzity nestane, jako tomu bývá například u ubytování v soukromí, že by se mohli obávat nějakých dodatečných vyúčtování za teplo, elektřinu nebo plyn.

Veškeré informace, které se týkají hospodaření Správy kolejí a menz, jsou součástí Výroční zprávy MU o hospodaření včetně údajů o úhradě ztráty v hospodaření SKM z důvodu covidové pandemie v letech 2020–2021, které pokryla MU z vlastních zdrojů. Masarykova univerzita usiluje o efektivní provoz budov v rámci principů moderního energetického managementu, což je velmi komplexní záležitost, která začíná už při samotném plánování výstavby budov. MU také přistoupila k úsporným opatřením, na kolejích nepřetápí, ve všech budovách nastavila vytápění na 21 stupňů a komunikuje desatero energetických úspor.

Hlavní novinky