Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita bude mít od dubna svou ochránkyni práv

Právničku se čtrnáctiletou advokátní praxí Evu Janovičovou jmenoval dnes rektor Martin Bareš do nově zřízené pozice ochránkyně práv MU. 

Eva Janovičová s rektorem Martinem Barešem.

Eva Janovičová, která se dosud věnovala převážně obchodnímu, občanskému a procesnímu právu, je absolventkou Univerzity Palackého v Olomouci. Titul JUDr. získala na půdě Masarykovy univerzity a má za sebou soudní konflikty i případy mimosoudního vyrovnání. Výběrová komise Evu Janovičovou jednomyslně zvolila ze třinácti přihlášených uchazečů. Následně vyjádřil souhlas s doporučením výběrové komise jmenovat do funkce ochránkyně práv MU uchazečku JUDr. Evu Janovičovou i Akademický senát Masarykovy univerzity

Jako univerzitní ochránkyně práv bude Eva Janovičová vydávat stanoviska a doporučení, nikoliv o případech rozhodovat. Do oblasti její působnosti spadá příjem, evidence a vyřizování podání k ochraně práv na univerzitě, mediační činnost, spočívající v poskytování pomoci a poradenství oběma stranám konfliktu, i zpřístupňování znalostí, které se dotýkají ochrany práv a spolupráce s odpovědnými osobami napříč univerzitou.

„Studenti by měli vědět, že na škole existuje osoba, která se bude o věc zajímat, a je důležité, aby má činnost byla efektivní a pro všechny přínosná,“ vyjádřila se Eva Janovičová. Do funkce veřejné ochránkyně práv MU nastoupí 1. dubna. Nejprve se seznámí s nastavením celého systému MU, vedením fakult, kontaktními osobami, interními směrnicemi a předpisy. Kromě řešení krizových situací se zaměří také na prevenci, osvětu, akademickou integritu či práci etické komise. Zároveň se Eva Janovičová stane nejvyšším představitelem nově vznikajícího Odboru celouniverzitní ochrany práv.

„Jsme rádi, že tento dlouhý, několikaměsíční proces je u konce. Až dosud jsme ochranu práv realizovali např. prostřednictvím kontrolních, mediačních, poradních nebo autoritativních orgánů v rámci univerzity, včetně specializovaných pracovišť pro specifické typy oznámení. Tyto procesy jsou nyní do nového systému ochrany práv integrovány a je jim dán jednotný ráz a institucionální zajištění právě v osobě ochránce práv,“ uvedl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Nová veřejná ochránkyně práv MU Eva Janovičová.

Hlavní novinky