Přejít na hlavní obsah

Děkanem Fakulty sociálních studií MU zůstává Stanislav Balík

Pro budoucí období považuje děkan za jedno ze stěžejních témat otázku umělé inteligence. Vizí fakulty je pak uspět v mezinárodních projektech. 

Samotné volbě děkana FSS předcházela v minulém týdnu debata s kandidátem.

Osmi hlasy z deseti potvrdil Stanislava Balíka ve funkci děkana Fakulty sociálních studií MU v pondělí 3. dubna během svého zasedání Akademický senát FSS. Dosavadní děkan Stanislav Balík, který byl jediným navrženým kandidátem, tak povede fakultu i v období od 1. září 2023 až do 31. srpna 2027.

O volbě děkana FSS hlasovalo deset členů akademického senátu.

„Nabízím své odhodlání, důslednost, rozhodnost i zkušenosti a představu, kam fakultu posouvat v dalších letech,“ uvedl před samotnou volbou Stanislav Balík. Vyjádřil radost z pozitivních změn i společenského dosahu fakulty za uplynulé čtyři roky, vyzdvihl její přístup k ukrajinské krizi, kdy fakulta nabídla příležitost studentům z Ukrajiny i ukrajinským kolegům, možnosti studijních programů v angličtině, nových stipendií i promocí a imatrikulací v anglickém jazyce. Zmínil též získání certifikace HR Award v roce 2021, kterou uděluje Evropská komise výzkumným institucím, zaměřujícím se na kvalitu řízení lidských zdrojů ve vědě a výzkumu. „Věřím, že se nám podaří si toto ocenění udržet, neboť dokládá, že fakulta je dobrým místem pro lidi s podmínkami, které jsou férové a motivační,“ vyjádřil se děkan Stanislav Balík.

Stanislav Balík povede fakultu i od 1. září 2023 až do 31. srpna 2027.

Pro budoucí období považuje děkan FSS za jedno ze stěžejních témat otázku umělé inteligence, která výrazně promění způsob zkoušení i výuky, přijímacího řízení ke studiu na fakultě i změny v doktorských studiích včetně motivace nových zájemců o studium. „Rád bych také, aby fakulta uspěla na poli mezinárodních projektů typu HORIZON, kde by byla sama řešitelem,“ naznačil Stanislav Balík. Žadatelům FSS nabízí zafinancování i podporu projektového oddělení, které by se postaralo o administrativu. 

 

 

Hlavní novinky