Přejít na hlavní obsah

Oslovit talentované středoškoláky – Den učitelů na LF

Jak pomoci středoškolákům, kteří uvažují o studiu lékařství? Jejich pedagogové se mohli seznámit s různými možnostmi při Dni učitelů, který 4. dubna uspořádala Juniorská akademie Lékařské fakulty MU.

Na Den učitelů na LF dorazilo 31 středoškolských pedagogů.

„Osobně si myslím, že pro nalezení nejtalentovanějších studentů je podstatné přímo komunikovat s vyučujícími na středních školách,“ vysvětluje Marek Joukal, přednosta Anatomického ústavu LF MU, který je na fakultě zároveň garantem programu Juniorská akademie. Ten se zaměřuje na podporu talentovaných středoškolských studentů, kteří se zajímají o biologii, chemii, fyziku či matematiku. Nabízí jim různé prezenční i online kurzy, workshopy a možnosti stáží.

„Nemáme na LF problém s počtem uchazečů, ale potřebujeme, aby mezi uchazeči byli ti nejtalentovanější studenti. Jejich vyučující na středních školách vědí o těchto talentech nejlépe, a pokud my jako fakulta jsme schopni s učiteli komunikovat, máme nakročeno, aby se k nám talentovaní a motivovaní studenti mohli dostávat,“ říká Marek Joukal s tím, že středoškolské učitele seznámil s různými kurzy, které představují obory studované na LF.

Garant Juniorské akademie LF MU Marek Joukal představil kurzy LF pro středoškoláky.

Na Den učitelů dorazilo 31 středoškolských pedagogů z různých míst Jihomoravského, ale také Zlínského kraje a Vysočiny. Oceňovali zejména prohlídku Simulačního centra (SIMU). „Vůbec jsem netušila, do jaké šíře a velikosti je vybudované, že je to vlastně celá budova, která simuluje nemocnici,“ uvedla Jana Tesařová, která učí chemii a biologii na gymnáziu v Moravském Krumlově. „Jsem moc ráda, že středoškolští studenti mají možnost vidět zblízka, jak vše funguje,“ dodala. Prohlídka Simulačního centra byla hlavním zážitkem i pro Evu Bartoňovou z Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem. „Pro mě bylo přínosné zjištění, že studenti, kteří dělají středoškolskou odbornou činnost, zde najdou pomoc a dokonce možnost získat plusové body při přijímacím řízení,“ sdělila a doplnila, že chce studentům tuto informaci předávat.

Den učitelů uspořádala Juniorská akademie podruhé.

Vedle konzultací zmíněné středoškolské odborné činnosti nabízí Juniorská akademie středoškolákům také prohlídku lékařské fakulty, kdy průvodce dělají současní medici (program Buddies). Každý půlrok se také koná Den s medicínou s představením lékařských oborů – ten poslední se zaměřením na kardiologii se uskutečnil 1. dubna. „Univerzita jako instituce si důležitost spolupráce se středními školami uvědomuje, cílí na ni celá uchazečská kampaň. Juniorská akademie se snaží přispět k tomu, aby k nám přicházeli ti nejtalentovanější studenti,“ uzavírá Marek Joukal.

Hlavní novinky