Přejít na hlavní obsah

Sáhnout si na zrní. Den Země v botanické zahradě

Na celém světě se 22. dubna slaví Den Země různými akcemi zaměřenými na ochranu přírody. I letos se připojuje Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty MU.

Den Země se v Botanické zahradě PřF MU koná podruhé.

Ve sklenících a venkovních prostorách na rohu brněnských ulic Veveří a Kotlářská se program ke Dni Země poprvé konal loni, kdy uplynulo sto let od založení botanické zahrady profesorem Josefem Podpěrou. Zároveň si Brno i MU připomínaly 200. výročí narození zakladatele moderní genetiky Gregora Johanna Mendela. Program Dne Země se proto věnoval jedné z jeho činností. „Tématem byly Včely a další opylovači. Akce měla velký úspěch, přišlo přes 300 návštěvníků, také mnoho malých dětí,“ připomíná odborná pracovnice zahrady Hana Ondrušková.

Letošní program se vztahuje k Mezinárodnímu roku prosa, který vyhlásila Organizace spojených národů s cílem upozornit na nutriční i ekologické přínosy této plodiny. „My jsme téma rozšířili na Obiloviny známé i méně známé, abychom propagovali význam obilí pro výživu člověka,“ doplňuje Hana Ondrušková. Návštěvníci se tak seznámí třeba i s ječmenem, amarantem nebo čirokem, a to velmi zážitkovým způsobem: „Děti si vyzkouší vysévání obilí. Odváží si 22 gramů, což je množství osiva na metr čtvereční, a zkusí si ho rozhodit po připravené plachtě. Sáhnou si na zrní jako naši předkové,“ říká odborná pracovnice zahrady. „Geologové nám půjčí zrnotěrku, předchůdce mlýnku. V pravěku se takto drtilo obilí a návštěvníci si budou moci zkusit drtit obilí na mouku a zjistit, jaká to byla dřina,“ dodává. Celý proces od zrna k chlebu na místě vysvětlí a předvede Barbora Gottwaldová, která se věnuje kváskovému pečení.

Na návštěvníky čeká několik stanovišť ve sklenících i venkovních prostorách zahrady.

Na programu Dne Země se podílejí také Ústav geologických věd, Ústav experimentální biologieÚstav chemie PřF, realizace programu se neobejde bez dobrovolníků ze Spolku přírodovědců MU, což jsou studenti různých ústavů fakulty. Představí se rovněž iniciativa Zalejme.cz, která propaguje sbírání tzv. šedé vody v domácnosti (například z oplachování ovoce a zeleniny) pro zalévání stromů. Studující brněnského Gymnázia Pavla Křížkovského povedou dílničky pro děti s vyráběním zvířátek ze slámy a lepením obrázků ze zrní. Ve sklenících jsou vystaveny výtvarné práce studentů této školy s uměleckým zaměřením. „Chceme, aby šlo o popularizaci vědy zážitkovou formou a aby se návštěvníci dozvěděli co nejvíc relevantních informací,“ uvádí k programu Hana Ondrušková. Pro děti i dospělé bude připraveno několik stanovišť, za splnění úkolů čeká návštěvníky odměna.

O návštěvníky se postará tým dobrovolníků z různých ústavů přírodovědecké fakulty.

Do botanické zahrady přicházejí během celého roku různé školní skupiny na exkurze, které se zaměřují hlavně na užitkové a nějak zajímavé rostliny tropů a subtropů a na podmínky v jejich původních lokalitách, a také na udržitelnost. „Den Země je vynikající příležitostí, jak přitáhnout ještě další děti k zájmu o přírodu. Spoustu věcí si mohou osahat, zažít, je to interaktivní způsob, jak se přiblížit přírodě,“ zve Hana Ondrušková na sobotní program. Koná se od 9 do 15 hodin, kdy bude otevřen vchod z ulice Veveří (od tramvajové zastávky Konečného náměstí). Děti do 6 let mají vstup zdarma, ostatní návštěvníci zaplatí 50 korun.

Hlavní novinky