Přejít na hlavní obsah

Den fakulty na FSS odstartoval oslavy 25. výročí jejího založení

Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity se 20. duben nesl ve znamení udílení cen, sportovních aktivit a dobrého jídla.

Den fakulty na FSS.

Slavnostním zahájením Dne fakulty provázeli moderátoři Klára Horáková a Vilém Branda. Hned v úvodu dostal slovo děkan Stanislav Balík, který poděkoval kmotrům fakulty Ivo Možnému, Ladislavu Rabušicovi, Vladimíru Smékalovi a všem ostatním, kteří stáli u jejího založení v roce 1998.

„Jsou to osobnosti, které chtěly ukázat, spoustě lidí navzdory, že v Brně na Masarykově univerzitě může úspěšně působit fakulta rozvíjející společenské vědy, jejichž nemalá část byla spojena právě s Masarykem a jeho intelektuálním založením. A nejenže tato fakulta může působit, ale že může být skvělá,“ řekl Stanislav Balík s tím, že pokud FSS něco charakterizuje, tak je to touha nedělat věci jenom jako. Snaha nešidit výuku, snaha nešidit výzkum a nešidit podporu. Dělat všechno naplno.

Za nejlépe sociálně orientovanou fakultu v České republice označil FSS předseda akademického senátu fakulty Pavel Horák. „Vede si stále lépe, jak ve výzkumné činnosti, kdy v podávání a získávání grantů patříme na Masarykově univerzitě k velmi úspěšným pracovištím, tak i v té, která je pro mnoho z nás životním posláním – v pedagogické a vzdělávací činnosti. Stabilní a v některých studijních programech výrazně rostoucí počty podaných přihlášek ke studiu jsou toho dobrým důkazem,“ uvedl Horák.

Ve slavnostním duchu se pak neslo vyhlášení Ceny děkana fakulty sociálních studií a vyhlášení Ceny I. A. Bláhy. Jednou z laureátek Ceny děkana pro vynikající studenty anglických studijních programů se stala Terezie Hinclová. „Nečekala jsem, že toto ocenění dostanu. Bylo to pro mě obrovské překvapení. Vnímám ho jako ocenění za výzkumnou činnost, za své angažmá na fakultě, například zprovoznění modelu OSN,“ svěřila se s radostí Terezie. Také u dalších oceněných šlo o příjemné překvapení za uznání jejich práce.

Závěr formální části oslav ukončila diskuse účastníků s děkanem Stanislavem Balíkem. Studenti se ptali, co si děkan myslí o nízkých platech odborných asistentů, nebo jak bude fakulta přistupovat k možnému využívání umělé inteligence při psaní seminárních prací.

Den fakulty na FSS.

Odpoledne byly nejen pro studenty, ale i pro zaměstnance připraveny sportovní aktivity. V atriu se dalo postavit obří jenga věž, zahrát si stolní fotbálek a ping-pong nebo trefit cíl s pytlíky naplněnými kukuřicí. A navíc: pokud si ráno před začátkem programu vyzvedli studenti nebo zaměstnanci jeden z šesti set žetonů, měli občerstvení zdarma.

„Přišla jsem si sem zahrát, popovídat s přáteli a užít si volný den na fakultě bez učení,“ usmála se studentka Helena Preissová.

Vedle sportovního vyžití čekalo na účastníky i kolo štěstí. V něm si mohli vytočit například „zážitek“ v podobě čaje s děkanem, nebo některý z upomínkových předmětů s logem fakulty.

„Na dnešním dni se mi líbí přístupnost vyučujících. Nechovají se jako autority, naopak se s námi velice přátelsky baví,“ svěřila se studentka sociální antropologie Lucia Hlinková.

Den fakulty na FSS.

Pro zájemce byly odpoledne připraveny také komentované prohlídky fakulty a její střechy i s připomínkou historie budovy a její stavby v letech 1906 – 1910. „V té době sloužila jako třetí budova německé vysoké školy technické. Pozůstatkem této doby je jeřáb umístěný v červené studovně knihovny. Následně budovu využívala farmaceutická a lékařská fakulta a od roku 2005 na místě sídlí fakulta sociálních studií,“ okomentovala historii budovy Zdeňka Savarová z Oddělení pro komunikaci, která prohlídku vedla.

Přehled držitelů Ceny děkana Fakulty sociálních studií MU:

Cena Iva Možného – Pavel Pospěch (katedra sociologie) za vydání knihy Neznámá společnost – Pohledy na současné Česko.

Cena Iva Možného – Miloš Votoupal (katedra sociální politiky a sociální práce), který se podílel na projektu Podpora lidí s mentálním postižením v oblasti volnočasových aktivit.

Cena děkana v oblasti výzkumu – Martin Kreidl (katedra sociologie) za dlouhodobě vynikající výsledky ve výzkumu, zejména za mezinárodní vědeckou aktivitu.

Cena děkana v oblasti podpory studia a výzkumu – Alena Lorencová (oddělení pro výzkum a projektovou podporu) za podporu při všech krocích podání i realizace grantových projektů.

Cena děkana v oblasti podpory studia a výzkumu – Hana Hoblová (studijní oddělení) za pomoc studentům, školitelům i garantům studia s administrativou projektů.

Cena děkana pro vynikající studenty doktorského studia – Jiří Němec (katedra politologie) za odborné publikace a prezentace na konferencích.

Cena děkana pro vynikající studenty magisterského studia – Michaela Geržičáková (katedra psychologie). Její bakalářská práce s názvem Vliv rámování problematiky na vztah mezi vírou ve spravedlivý svět a podporou trestu smrti získala několik ocenění.

Cena děkana pro vynikající studenty bakalářského studia – Karolína Pavková za vyznamenání v programu sociologie a prezentaci závěrů bakalářské práce na studentské konferenci.

Cena děkana pro vynikající studenty bakalářského studia – Martin Veselý, který patří mezi nejaktivnější studenty katedry mediálních studií a žurnalistiky. V soutěži Hledá se novinář obsadil druhé místo.

Cena děkana pro vynikající studenty anglických studijních programů – Terezie Hiclová za úspěšné ukončení programu International Relations and European Politics.

Cena I. A. Bláhy za mimořádné bakalářské práce:

Adam Mazúch (Bezpečnostní a strategická studia), Martin Veselý (Mediální studia a žurnalistika), Soňa Kuderová (Mezinárodní vztahy), Alžběta Brothánková (Politologie), Michal Titl (Psychologie), Zuzana Brandejsová (Antropologie), Eva Matějková (Sociální práce), Karolína Pavková (Sociologie), Magdaléna Tichavská (Veřejná politika a lidské zdroje).

Hlavní novinky