Přejít na hlavní obsah

Jak zaměstnanci MU loni dojížděli do práce? Nejvíce tramvají

Téměř pět stovek zaměstnanců MU vyplnilo dotazník, který zjišťoval jejich zvyklosti v dojíždění do práce, vzdálenost, kterou musí urazit za pracovními povinnostmi, a četnost práce na home office.

Zaměstnanci MU nejčastěji jezdí do práce tramvají.

Masarykova univerzita se ve svém strategickém záměru hlásí k principům udržitelné dopravy a k sledování své uhlíkové stopy. Jedním z důležitých vstupů pro toto sledování jsou informace o cestování zaměstnanců do práce. Tyto informace se tým zabývající se udržitelností na MU pokusil získat prostřednictvím dotazníku, který mohli zaměstnanci MU online vyplnit do konce března.

Dotazník vyplnilo 482 osob. Nejvíce – 223 osob – uvedlo, že k cestě do práce využívají tramvaj, dále pak autobus (142 osob) a auto (130 osob). Dalšími formami Integrovaného dopravního systému – trolejbusem – jezdí do práce 107 osob, vlakem pak 72 osob. Motorku využívá 7 osob, kolo nebo koloběžku 53 osob a pěšky chodí do práce 101 osob.

Více než polovina odpovídajících v dotazníku také uvedla, že do práce dojíždí 5× za týden (286 odpovědí), ze vzdálenosti do 10 kilometrů přijíždí do práce 269 osob. Dvacet devět respondentů odpovědělo, že do práce musí urazit vzdálenost delší než 50 kilometrů. Práci na home office využívá 335 osob, v jednom měsíci maximálně čtyřikrát je to 218 osob. Z účastníků ankety home office nevyužívá 147 zaměstnanců MU.

„Výsledky průzkumu zahrnují přibližně 10 % zaměstnanců Masarykovy univerzity a vytváří tak solidní základ pro odhad dopadu dojíždění do práce z pohledu uhlíkové stopy. Její měření je v souladu se Strategickým záměrem MU 2021-2028. Získaná data rámcově odpovídají očekávání, reflektují kvalitní veřejnou dopravu v Brně i okolí, byť samozřejmě prostor pro zlepšení existuje. Zjištěné informace budou rovněž využity při tvorbě připravovaného kodexu mobility MU,“ uvedl k vyhodnocení ankety vedoucí Kanceláře kvestorky MU Richard Hubl. 

Výsledky dotazníkového šetření:

482 odpovědí (z toho 9 anglicky)

Dopravní prostředky dle četnosti
Tramvaj 223
Autobus 142
Auto 130
Trolejbus 107
Pěšky 101
Vlak 72
Kolo 49
Motorka 7
Koloběžka 4
Dojíždění do práce
1× za týden 18
2× za týden 31
3× za týden 56
4× za týden 88
5× za týden 286
Méně často 3
Dojížděcí vzdálenost
0–10 km 269
11–20 km 85
21–30 km 55
31–40 km 32
41–50 km 12
51–70 km 9
71–100 km 12
101–200 km 4
více jak 200 km 4
Home office za měsíc
1–4 dny 218
5–8 dní 58
9–12 dní 48
více než 12 dní 11
Na home office jsem nepracoval/a. 147

Hlavní novinky