Přejít na hlavní obsah

Na univerzitě třetího věku čeká Zdeňka Malinku již druhá promoce

Zpřístupnění univerzitních poznatků, vědomostí a dovedností osobám seniorského věku je základním posláním Univerzity třetího věku MU. Ta na začátku května otevírá možnost přihlásit se do kurzů, které začnou od podzimu, v novém akademickém roce.

Posluchač kurzů U3V Zdeněk Malinka.

Citát Henryho Forda „Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu dvacet nebo osmdesát. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý“ přivedl do kursů Univerzity třetího věku MU bývalého učitele matematiky a výtvarné výchovy Zdeňka Malinku. O tom, že studovat lze v každém věku, přesvědčil také svoji manželku, U3V společně absolvují již čtvrtým rokem a chystají se na svoji druhou seniorskou promoci.

„Absolvujeme kurz zaměřený na umělecká díla a dějiny umění a musím velmi pochválit přednášející, jak zajímavým způsobem nás seznamují nejen s fakty, ale i vlastními pohledy na věc,“ říká Zdeněk Malinka, který je výtvarnému umění věrný celý život a i nyní, v osmdesáti letech, stále ještě maluje.

Manželé Malinkovi začali na U3V docházet již před koronavirovou epidemií a mohou tedy nabídku a přístup přednášejících porovnat. „Jsme moc rádi, že organizátoři zvládli covid, přednášky nám nezrušili a mohli jsme je absolvovat online. Ale nyní, prezenčně, se mi zdá obsah přednášek a nabídka aktivit ještě lepší než před epidemií,“ dodává senior s tím, že kromě docházky do dlouhodobého kurzu odjíždí za čtrnáct dní na čtyřdenní aktivitu U3V – sportovně-pobytový kurz v Buchlovských horách. Aby se s manželkou udrželi v kondici.

Využívá také dalších výhod, které U3V svým posluchačům poskytuje – například vstupu do univerzitní knihovny. „Jsem členem Českého svazu křížovkářů a hádankářů, luštím závodně křížovky, mám 1. výkonnostní třídu a bez knih bych se neobešel,“ vysvětluje Zdeněk Malinka. Pokud by si mohl něco přát, byl by to návrat kurzů fotografování a malování na U3V. „I tyto kurzy jsou v plánu na letní měsíce tohoto akademického roku, a to opět v prostorách Univerzitního centra v Telči. Jejich nabídka bude již brzy představena,“ doplňuje vedoucí oddělení celoživotního vzdělávání Svatava Kalná.

Univerzita třetího věku MU bude přijímat přihlášky na akademický rok 2023/2024 od 2. května do 30. června 2023. Senioři se v programech a dlouhodobých kurzech mohou setkat se špičkovými odborníky a navázat nová přátelství s vrstevníky podobného smýšlení a zájmů. „Radost lze udělat i někomu blízkému formou dárkového poukazu k absolvování U3V,“ upozorňuje specialistka celoživotního vzdělávání Markéta Jelínková.

Přihlášky do dlouhodobých kurzů bude možné podávat elektronicky prostřednictvím Obchodního centra MU nebo osobně na speciálním formuláři v kanceláři U3V MU v budově na Komenského náměstí.

Hlavní novinky