Přejít na hlavní obsah

Kolejní rady zlepšují komunikaci s SKM

O volby do mimořádných kolejních rad na kolejích Vinařská, Mánesova, Sladkého a Bří Žůrků přesto neprojevili ubytovaní studenti zájem. Další volby vyhlásí SKM až po zahájení nového akademického roku.

Areál kolejí Vinařská

Nezájem. Tak se dají shrnout mimořádné volby do kolejních rad, které se počátkem dubna konaly na kolejích Vinařská, Mánesova, Sladkého a Bří Žůrků. Tyto koleje tak aktuálně nemají své kolejní rady – tedy orgán, který zastupuje ubytované studenty ve vztahu se Správou kolejí a menz MU (SKM) a s univerzitou. Na třech z uvedených kolejí se nenašel žádný ubytovaný student, který by se chtěl stát členem kolejní rady. Tam, kde zájem o členství byl, zase ve volbách hlasovala ani ne čtyři procenta ubytovaných. Volby tak jsou neplatné.

Členové kolejních rad především dohlížejí a pomáhají studentům na příslušných kolejích. Jejich práva a povinnosti upravuje Volební a jednací řád pro reprezentace studentů ubytovaných v kolejích MU. Mezi zmiňovaná práva mimo jiné patří žádat od SKM informace o organizačních záležitostech jednotlivých kolejí. Díky kolejní radě se tak studenti včas dozvědí třeba o opravách a omezeních provozu a také mohou jejím prostřednictvím řešit s SKM stížnosti na provoz nebo třeba na jiné studenty.

„Pro mne je to pak určitá zpětná vazba a komunikace a především pohled od studentů na dění na kolejích,“ dodává k tomu ředitel SKM Kamil Kulíšek, který se se zástupci kolejních rad pravidelně setkává a řeší s nimi problémy i požadavky studentů z jednotlivých objektů.

Potvrzuje to i předseda kolejní rady kolejí Tvrdého Miroslav Čada. „Kolejní rada má velký smysl a účel v tom, že zastupuje ubytované studenty na daných kolejích. Skrze pravidelná setkávání s ředitelem SKM má přístup k důležitým informacím a může výrazně přispět k tomu, aby se studentům na kolejích dobře bydlelo. Například na našich kolejích se nám skrze vstřícný přístup současného vedení SKM postupně podařilo koleje do jisté míry dovybavit.“

Dlouholetého zástupce studentů v kolejní radě aktuální nezájem o dodatečné volby do kolejních rad na jiných kolejích překvapil a podle něj je to škoda. Studentům z kolejí, kde kolejní radu nemají, by Čada rád vzkázal: „Jako členové kolejní rady máte možnost přispět k tomu, ať to na vašich kolejích funguje. Nakolik se toho rozhodnete využít a jak moc tomu dáte, to je už na vás. Příležitost tu ale je a bylo by škoda jí nevyužít.“

Hlavní novinky