Přejít na hlavní obsah

Každý z dárců těla má svůj příběh

Spolek mediků LF MU stále shání prostředky na vybudování památníku lidem, kteří darují své tělo pro medicínské účely. V pátek 5. května se od 19 hodin v Červeném kostele v Brně uskuteční benefiční koncert.

Právě s pomocí veřejnosti chtějí medici a další lidé z lékařské fakulty postupně shromáždit milion korun potřebný k vybudování památníku na Ústředním hřbitově. Finanční sbírka probíhá na transparentním účtu, kde je prozatím asi desetina potřebné částky. Památník bude důstojným místem pro uložení ostatků lidí, kteří souhlasili s tím, aby jejich tělo po smrti posloužilo vzdělávání budoucích lékařů. „Památník je naším poděkováním a poctou těm, kteří darovali nebo teprve darují to nejcennější, své tělo, abychom se mohli stát kvalitními chirurgy, ortopedy, neurology, stomatology nebo třeba fyzioterapeuty,“ řekl k tomu medik Tadeáš Novotný.

Benefiční koncert se uskuteční v Červeném kostele v centru Brna.

V samotném Anatomickém ústavu LF MU od roku 2007 k poctě dárcům těl visí plastika Jaromíra Garguláka s názvem Pieta. Uměleckému dílu vévodí latinský nápis Hic mortui docent vivos (Zde mrtví učí živé). Od roku 2018 pořádá ústav se spolkem mediků pietní akci kolem listopadové památky zesnulých. „Dobře si uvědomujeme, o jak ušlechtilý čin se jedná. Vnímáme rovněž, že každý z těchto dárců má svůj příběh,“ vysvětluje přednosta ústavu Marek Joukal záměr vytvořit na hřbitově místo, kam mohou přicházet blízcí dárců zapálit svíčku a uctít jejich památku.

Dodává, že při studiu anatomie je práce se skutečným lidským tělem nenahraditelná. „A to bez ohledu na pokrok a technologie, o kterých se mohlo ještě mé generaci jen zdát. Zkušenost, kterou student při praktické výuce na lidských tělech získá, je naprosto nepřenositelná a představuje základ pro všechna lékařská povolání,“ sděluje Marek Joukal. Věnovat tělo k praktické výuce lze na základě vyplněného a ověřeného souhlasu a podepsané smlouvy s anatomickým ústavem, který po smrti dárce převezme všechny náklady spojené s převozem těla a kremací ostatků. Z technických důvodů ústav uzavírá smlouvy pouze s dárci s místem trvalého bydliště do 150 kilometrů od Brna.

Na pátečním koncertě v Červeném kostele vystoupí houslový virtuos Josef Špaček za doprovodu komorního orchestru Collegium musicum pod taktovkou Filipa Urbana. Zaznějí skladby Jeana Sibelia či Ludwiga van Beethovena. Vstupné na koncert je dobrovolné.

Hlavní novinky