Přejít na hlavní obsah

Žlutý kvítek proti rakovině

MU se významně podílí na onkologickém výzkumu i na prevenci nádorových onemocnění. Na ně se zaměřuje také dnešní Český den proti rakovině, jehož symbolem jsou umělé žluté květy nabízené dobrovolníky v ulicích.

27. ročník Českého dne proti rakovině se koná 10. května 2023 v ulicích našich měst.

Pořadatelem celorepublikové sbírkové akce je Liga proti rakovině Praha, která výtěžek (např. loni přes 11 milionů korun) rozděluje mezi onkologická centra, výzkumné instituce, různé preventivní programy i na aktivity, které onkologickým pacientům zlepšují kvalitu života. V minulých letech vybrané peníze podpořily například vznik metodického materiálu onkologické prevence pro učitele 2. stupně základních škol. Pod názvem „My se raka nebojíme aneb prevencí ke zdraví“ ho vytvořily Zdeňka Smejkalová a Jitka Slaná Reissmannová z Pedagogické fakulty MU.

MU se zapojila do činnosti Národního ústavu pro výzkum rakoviny (NUVR), který v programu ministerstva školství EXCELES sdružuje přes 70 výzkumných týmů z 11 pracovišť v Praze, Brně a Olomouci. Vědeckým ředitelem ústavu je Ondřej Slabý, přednosta Biologického ústavu LF MU, jehož tým například vyvinul diagnostickou sadu, která umožňuje z malého vzorku krve včas zachytit rakovinu tlustého střeva a konečníku. Do NUVR jsou zapojeni také vědci z přírodovědecké fakulty.

Lékařská fakulta dále provozuje – jako společné pracoviště s FN Brno – Kliniku nemocí plicních a tuberkulózy, kde také probíhá výzkum zaměřený na karcinom plic. Ten je nejčastější příčinou úmrtí mezi všemi zhoubnými nádory u nás a je tématem letošního ročníku Českého dne proti rakovině. Společným pracovištěm LF s Masarykovým onkologickým ústavem (MOÚ) je potom Klinika komplexní onkologické péče na Žlutém kopci v Brně. I zde hraje prevence důležitou roli, MOÚ například nabízí CT vyšetření plic lidem, kteří jsou z hlediska karcinomu rizikoví, především kuřákům (i bývalým) ve věku od 55 do 74 let. Karcinom se totiž rozvíjí bez výrazných příznaků („plíce nebolí“, jak to glosují odborníci), přitom včasná diagnóza je klíčová pro úspěšnost léčby.

Rakovina není za trest,“ uvádí aktuální podcast lékařské fakulty Stetoskop, tentokrát s Vierou BajčiovouKliniky dětské onkologie FN Brno a LF MU. Lékařka hovoří mimo jiné o tom, jak ji při výběru specializace ovlivnilo setkání s vážně nemocným chlapcem na konci studií, a přibližuje pomoc dětem s rakovinovým onemocněním.

„Český den proti rakovině připomíná, že toto onemocnění tady je. Je potřeba o tom mluvit, i když je to těžké téma a lidé někdy mají tendenci zavírat před tím oči,“ uvedla Lucie Štrublová, spoluzakladatelka pacientské organizace Společně k úsměvu, která podporuje lidi po onkologické léčbě například v psychosociální oblasti nebo při pozdních následcích léčby, jako je neplodnost. Sama onkologickým onemocněním prošla a nyní se na MU podílí na výzkumu Julie Dobrovolné, který se týká výživy pacientů po onkologické léčbě v dětském věku. Lucie Štrublová je doktorandkou lékařské fakulty a pracuje jako asistentka v Ústavu patologické fyziologie. „Sdílení zkušenosti s onkologickou léčbou pokládáme za nejlepší formu pomoci nynějším pacientům a rodinám. Ozývají se nám, že jsou rádi, že o léčbě a jejích následcích mluvíme, že na to nejsou sami,“ říká Lucie Štrublová k činnosti organizace, která se sama prezentuje jako „Spolek vyléčených (vy)léčeným“.

     Symbolem Českého dne proti rakovině je umělý kvítek měsíčku lékařského, letos s modrou stužkou.

Hlavní novinky