Přejít na hlavní obsah

Dies academicus: Ocenění pro významné vědce, úspěšné studenty i dobrovolníky

Ve Velké aule Karla Engliše na právnické fakultě se dnes uskutečnilo slavnostní shromáždění akademické obce Dies ademicus spojené s udělováním Cen rektora Masarykovy univerzity. Předávání ocenění v podobě medailí, grafických listů, diplomů či dekretů se koná každoročně v několika kategoriích.

Při příležitosti tohoto univerzitního svátku rektor MU Martin Bareš v úvodu připomněl osobnost nedávno zesnulého emeritního rektora Univerzity Palackého v Olomouci Josefa Jařaba, pedagoga, amerikanisty, literárního vědce a překladatele, který se v roce 2021 rovněž stal držitelem stříbrné medaile MU. Zároveň oživil jeho myšlenky, týkající se demokracie i vysokého školství. Ve svém projevu se pak zamýšlel nad univerzitními ideály, čím je univerzita a jaká má být.

„Josef Jařab se zasloužil o reformu a renesanci vysokého školství, stal se prvním svobodně zvoleným rektorem po revoluci, legendou. Vyslovil, že obnova demokracie je stále před námi, ale potřebuje pojistky. Vyzdvihoval důležitost občanské svobody, úroveň ekonomickou i úroveň vzdělání,“ zmínil rektor Martin Bareš. Poté navázal na vizi Josefa Jařaba, že škola může vzdělávat, musí být demokratická a že demokracie je základ školy i společnosti. „Univerzity mají vyjadřovat jistý étos, svobodu vyjadřování, svobodu přemýšlet, svobodu svědomí a hledat pravdu o světě,“ uvedl rektor Martin Bareš. Dodal, že univerzity by měly být autonomní i odpovědné, hájit akademické „občanství" a svobodu vzdělání. Univerzity označil jako místo, které vytváří podmínky pro formování názoru, a tím pomáhají kultivovat veřejný prostor. „To je významný příspěvek univerzity k demokracii,“ uzavřel.

Otázce akademické svobody a zodpovědnosti v souvislosti s financováním vysokých škol se pak krátce věnoval předseda Akademického senátu MU Josef Menšík. S nadsázkou prozradil, že se na otázku financování vysokých škol zeptal i umělé inteligence, která konstatovala, že jde o komplexní problém. Vyzdvihl však důležitost akademické svobody i zodpovědnosti za ni.

Při slavnostním ceremoniálu se pak předávala ocenění za mimořádné úspěchy v oblasti vědy a výzkumu, sportovních počinů, v pedagogické činnosti, umění a občanských aktivitách. Cenu rektora si odnesli nejen zaměstnanci univerzity – vědci, pedagogové či kolektivy, ale také samotní studenti MU. Ocenění byli například vědci za dlouhodobě vynikající výsledky ve výzkumu, významné počiny, vědci do 35 let, pedagogové za inovace ve výuce, studenti za vynikající studijní výsledky či dizertační práce. Nechyběla ani ocenění za dobrovolnickou činnost či za aktivní rozvoj občanské společnosti.

Stříbrnou medaili za upevňování významu MU na národní a celosvětové úrovni, prohlubování spolupráce MU s tuzemskými i zahraničními institucemi a dlouhodobý významný rozvoj oborů rozvíjených na MU v rámci svátku Dies academicus převzali Marie FojtíkováLudvík Kunz.

Rektor Martin Bareš a tajemnice ČKR Marie Fojtíková

Marie Fojtíková je tajemnicí České konference rektorů a přes třicet let se věnuje převážně společenským, protokolárním, administrativním a akademickým záležitostem. Je absolventkou přírodovědecké fakulty v oboru matematika a fyzika. Emeritní ředitel Ústavu fyziky materiálů Akademie věd Ludvík Kunz je absolventem přírodovědecké fakulty a věnoval se oboru fyzika. Na Ústavu fyziky materiálů Akademie věd po studiích začínal jako doktorand a vypracoval se až do pozice ředitele. Kromě toho působí v koordinačním výboru CEITECu, je členem vědecké rady MU a oborové rady pro doktorské studium.

Rektor Martin Bareš a emeritní ředitel Ústavu fyziky materiálů AV Ludvík Kunz

V závěru obřadu rektor Martin Bareš pogratuloval všem oceněným. Na dopolední program večer naváže slavnostní koncert v Sále Milosrdných bratří.

Dies academicus 2023 – přehled oceněných:

Cena rektora MU za významný tvůrčí počin
Zdeněk Adam, Luděk Pour, David Zeman, LF MU
Za knihu Vzácné choroby provázené hypergamaglobulinémií a zánětlivými projevy, která přináší celosvětově unikátní souhrn problematiky.

Cena rektora MU za významný tvůrčí počin: Luděk Pour, Zdeněk Adam, David Zeman


Cena rektora MU za významný umělecký počin
Anna Kelblová, FF MU
Za sérii dokumentárních a animovaných snímků věnovaných osudům konkrétních osobností intelektuálů-emigrantů, kteří byli v důsledku bolševické revoluce nuceni opustit své domovy v dnešním Rusku či Ukrajině.
Ondřej Dvořák, Ondřej Voráč, Matěj Smetana, PdF MU
Za komplexní autorskou realizaci výtvarné složky projektu Výzkumně ověřený inovativní model identifikace a rozvoje matematicky nadaných žáků základních škol.

Cena rektora MU za významný umělecký počin: Anna Kelblová
Cena rektora MU za významný umělecký počin: Ondřej Voráč, Ondřej Dvořák, Matěj Smetana

Cena rektora MU za významný sportovní výkon
Eliška Hamzová, členka basketbalové reprezentace žen, PdF MU
Za vítězství v Českém poháru a Eurolize a za zisk stříbra v Ženské basketbalové lize.

Cena rektora MU za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži
Pavel Plevka, CEITEC
Za získání ERC Consolidator Grantu „BioPhage“ poskytovaného Evropskou výzkumnou radou v rámci Evropského programu pro konkurenceschopnost a inovace Horizon 2020.

Cena rektora MU za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži: Pavel Plevka

Cena rektora MU za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let
Oblast přírodních věd a lékařství: Michaela Fojtů, LF MU
Autorka či spoluautorka impaktovaných publikací, spoluřeší projekt AZV za LF MU Funkční nanoroboti pro navigovanou kombinovanou nádorovou terapii.
Oblast společenských a humanitních věd: Tomáš Glomb, FF MU
Věnuje se digitálnímu výzkumu náboženství, který obohacuje o metody přírodních věd při kvantitativním prostorovém modelování faktorů ovlivňujících šíření starověkých egyptských kultů.
Oblast ekonomie a informatiky: Dušan Mladenović, ESF MU
První a korespondenční autor článku v Current Issues in Tourism (1. decil dle Web of Science), který se zabývá dopady nabízení vakcín zdarma na turistický sektor.

Cena rektora MU za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let: Michaela Fojtů
Cena rektora MU za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let: Tomáš Glomb
Cena rektora MU za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let: Dušan Mladenović

Cena rektora MU za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu
Oblast přírodních věd a lékařství:
Aleš Hampl, LF MU
Mezinárodně uznávaný odborník na kmenové buňky a jejich využití v biomedicíně.
Oblast společenských a humanitních věd: Anna Ševčíková, FSS MU
Věnuje se tématu zdraví, sexuality a vztahů u seniorní populace jak z perspektivy základního, tak  aplikovaného výzkumu.
Oblast ekonomie a informatiky: Juraj Nemec, ESF MU
Klíčový poradce a budovatel kapacit v oblasti veřejné politiky, právních a institucionálních reforem veřejného sektoru v mnoha tranzitivních zemích střední a východní Evropy a zemích Afriky.

Cena rektora MU za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu: Aleš Hampl
Cena rektora MU za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu: Anna Ševčíková
Cena rektora MU za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu: Juraj Nemec

Cena rektora Masarykovy univerzity za inovace ve výuce
Oblast výuky:
Jan Žák, Sylva Žáková Talpová, ESF MU
Za inovaci ve výuce projektového managementu s využitím simulační hry Lego Srum Game.
Oblast podpory výuky: Jiří Petrželka, CZS MU.
Za vytvoření systému IS OIS, který slouží ke správě výměnných pobytů a podpoře a rozvoji mezinárodní výuky na MU.

Cena rektora Masarykovy univerzity za inovace ve výuce: Sylva Žáková, Jan Žák
Cena rektora Masarykovy univerzity za inovace ve výuce: Jiří Petrželka

Cena rektora pro vynikající studenty magisterských studijních programů MU
Lucia Hradecká, FI MU
Za vynikající výsledky v programu Vizuální informatika se specializací na analýzu a zpracování obrazů.
Michal Kovalčík, PrF MU
Za vynikající výsledky v programu Práva a právní vědy.

Cena rektora pro vynikající studenty magisterských studijních programů MU: Lucia Hradecká
Cena rektora pro vynikající studenty magisterských studijních programů MU: Michal Kovalčík

Cena rektora MU pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU
Martin Toul, PřF MU
Za vynikající výsledky v programu Molekulární a buněčná biologie a genetika.
Vojtěch Mýlek, FSS MU
Za vynikající výsledky v programu Psychologie a v jeho rámci za činnost pro pracoviště Interdisciplinární výzkum internetu a společnosti

Cena rektora MU pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU: Martin Toul
Cena rektora MU pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU: Vojtěch Mýlek

Cena rektora MU za vynikající disertační práci
Martin Lešák, FF MU
Za jedinečnou disertační práci věnovanou zásadnímu tématu pro medievistická studia: papežské stacionární liturgii ve středověkém Římě.
Marek Chalupa, FI MU
Za výjimečnou práci Program Slicing and Symbolic Execution for Verification shrnující pokrok v oblasti automatické analýzy a verifikace programů a mající dopad v oblasti kyberbezpečnosti.
Barbara Kubíčková, PřF MU
Za výzkum potencionálních škodlivých účinků bioaktivních látek produkovaných vodními květy sinic, jejich nebezpečnosti a s ní spojených rizik pro lidské zdraví.

Cena rektora MU za vynikající disertační práci: Martin Lešák
Cena rektora MU za vynikající disertační práci: Marek Chalupa

Cena rektora MU za aktivní rozvoj občanské společnosti
Lenka Svobodová, FSpS MU
Za založení spolku JsemSen, který je platformou pro sociální vzdělávací a výzkumné aktivity zaměřené na prostředí seniorů.

Cena rektora MU za aktivní rozvoj občanské společnosti: Lenka Svobodová

Cena rektora MU za dobrovolnictví
Kategorie studentů: Karolína Černošková, FSS MU
S humanitárně-zdravotnickým týmem T-12 pomáhá organizaci Phoenix, která se zaměřuje na humanitární pomoc a přímou podporu v nemocnicích na Ukrajině a mimo jiné pomáhá učit ukrajinské vojáky základní a tolik potřebnou bojovou medicínu.
Martina Poláková, Adam Hohl, LF MU
Aktivně se angažují v působení spolku IFMSA, patří k lokálním koordinátorům sekce pro reprodukční zdraví, aktivně působí v osvětě laické veřejnosti.
Kategorie zaměstnanců: Marie Hladká, ESF MU
Zrealizovala významnou celofakultní aktivitu v oblasti dobrovolnictví a Corporate Social Responsibility, jednalo se o Giving Day for Ukraine s výnosem 70 tisíc korun.

Cena rektora MU za dobrovolnictví: Karolína Černošková
Cena rektora MU za dobrovolnictví: Adam Hohl, Martina Poláková
Cena rektora MU za dobrovolnictví: Marie Hladká

Hlavní novinky