Přejít na hlavní obsah

Na PdF skončil také třetí pedagog podezřelý z nevhodného chování

Vedení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity se rozloučilo i se třetím pedagogem spojeným s případy nevhodného chování na Katedře tělesné výchovy a výchovy ke zdraví. Pracovní poměr byl ukončen dohodou.

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity pokračuje v nastoupené cestě nulové tolerance nevhodného chování a v přijímání opatření, aby se podobné případy, jaké byly zveřejněny v médiích na počátku roku, v budoucnu neopakovaly. Z těchto důvodů byl ukončen dohodou pracovní poměr také se třetím pedagogem spojeným s Katedrou tělesné výchovy a výchovy ke zdraví. Zmíněný pracovník nepřišel do kontaktu se studujícími od února, kdy univerzita obdržela podnět, na jehož základě začala celou věc prošetřovat. 

„Jde o pedagoga, ke kterému se medializované případy primárně nevztahovaly, ale na jehož chování jsme podnět obdrželi prakticky vzápětí. Pedagog od nahlášení podnětu do jeho vyřešení nevyučoval a nebyl se studujícími v kontaktu. Ráda bych poděkovala za důvěru všem, kteří se nám ozvali. Každý podnět bereme vážně a všem, kterých se nevhodné chování nějakým způsobem dotklo, bych se chtěla ještě jednou omluvit,“ uvedla děkanka Pedagogické fakulty MU Simona Koryčánková, která i nadále pokračuje v nastavování systémových kroků, aby rizika nežádoucího chování byla snížena na minimum. „Pracujeme na reorganizaci původní Katedry tělesné výchovy a výchovy ke zdraví. Její součástí je také nastavení celofakultního rámce pro realizaci sportovních a terénních kurzů. Za důležité považujeme i školení vyučujících v otázkách zajištění otevřeného a respektujícího prostředí ve výuce.“

Od obdržení podnětu na nevhodné chování třetího pedagoga až do jeho vyřešení uplynuly zhruba tři měsíce. „Tento problém byl závažný a jeho řešení si vyžádalo určitý čas. Doufám, že se do budoucna podaří nastavit všechna pravidla tak, aby univerzita i fakulta dokázaly tyto problémy řešit rychle a efektivně,“ dodal advokát Pavel Uhl, jenž Masarykovu univerzitu v jednáních zastupoval a v minulosti byl pověřen také externí kontrolou celého původního podnětu z května loňského roku.

Masarykova univerzita současně pověřila novou univerzitní ochránkyni práv Evu Janovičovou ustavením revizní komise složené z univerzitních odborných kapacit. Komise se bude zabývat vyhodnocováním doposud platných metodik a postupů na základě dosavadních zkušeností a vypracovaných nezávislých externích posudků. Ve svých kompetencích má i případnou tvorbu dalších systémových opatření. Revizní komise se skládá z 12 členů, jedním z nich je např. prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie MU Radim Polčák: „Oceňuji, že se fakulta k tomuto třetímu případu postavila čelem a že celou věc řešila navzdory různým těžkostem a právním překážkám s plným nasazením, razantně a důkladně. Věřím, že je to ve výsledku jasný signál a příklad pro podobné případy. Vznik revizní komise považuji za přínosný, neboť praxe nám ukázala, že ani právo zde není úplně bezzubé, jak by se mohlo zdát z mediálních vystoupení různých populárních osobností poslední doby. Navíc se ukázalo, že některé doporučované postupy určitých neziskových organizací, na které jsme se původně spoléhali, mají své rezervy.“

Hlavní novinky