Přejít na hlavní obsah

Lékařskou fakultu povede další čtyři roky Martin Repko

Současný děkan LF MU bude pokračovat i ve svém druhém funkčním období. Rozhodla o tom volba fakultního akademického senátu. Martin Repko byl jediným kandidátem a dostal hlasy všech 31 přítomných senátorů a senátorek.

Děkan Martin Repko poděkoval akademickému senátu za důvěru. Vlevo předseda AS LF Josef Tomandl, vpravo senátor Tomáš Vojtíšek, předseda volební komise.

„Je to pro mě velkou ctí a vnímám to jako obrovský závazek. Možná to je i výsledek dlouhodobé spolupráce v průběhu prvního funkčního období. Věřím, že společně s akademickým senátem znovu dokážeme podpořit lékařskou fakultu a stabilizovat ji ve všech jejích funkcích,“ řekl Martin Repko k jednomyslnému výsledku volby.  Druhé funkční období děkana LF MU začne 1. listopadu a potrvá čtyři roky, tedy do 31. října 2027. Děkana na základě volby jmenuje rektor MU Martin Bareš.

Zasedání akademického senátu s volbou děkana se konalo v aule lékařské fakulty.

„Volba děkana je důležitým milníkem v životě každé fakulty,“ řekl před volbou předseda Akademického senátu LF Josef Tomandl. Martinu Repkovi vyjádřil podporu, podle něj děkan přispěl k tomu, že fakulta zvládla celospolečenské krizové momenty: pandemii covidu, energetickou a finanční krizi i důsledky války Ruska proti Ukrajině. „Lékařská fakulta je úspěšnou součástí naší univerzity. Věřím, že tak tomu bude i nadále, protože LF může být stále lídrem v mnoha oblastech,“ prohlásil děkan při zasedání akademického senátu. 

Předseda akademického senátu Josef Tomandl (vlevo) před volbou podpořil kandidaturu Martina Repka.

V užším vedení fakulty Martin Repko působí od roku 2018, nejprve jako proděkan pro internacionalizaci a anglické studium, od roku 2019 jako děkan. Tehdy vystřídal právě Martina Bareše po jeho zvolení rektorem. V druhém funkčním období chce udržet ekonomickou stabilitu fakulty, rozvinout činnost Juniorské akademie LF MU, rozšířit spolupráci s dalšími zdravotnickými zařízeními a také pro vědeckou a výzkumnou činnost získat nové prostory. „LF se dynamicky rozvíjí nejen ve vzdělávací složce, kdy máme nové studijní programy a navýšené počty studentů, ale také ve vědě a výzkumu. A to vyžaduje rozvoj infrastruktury. Musíme hledat nové možnosti, protože stávající prostory začínají být fakultě malé,“ poznamenal k tomu a zmínil například strategický projekt MUNI BioPharma Hub.

Martin Repko zůstává přednostou Ortopedické kliniky Fakultní nemocnice Brno. Jaký má recept na zvládnutí práce v děkanské funkci a zároveň i klinické praxe? „Aby člověk mohl skloubit manažerskou a klinickou pozici, musí kolem sebe vytvořit kvalitní týmy,“ řekl s poděkováním svým spolupracovníkům na fakultě i v nemocnici. „Mám kolem sebe kvalitní týmy, což je v medicíně základ. Když týmová práce funguje, pak je možné dosahovat dobrých výsledků,“ uzavřel.

Staronovému děkanovi po zvolení blahopřáli jeho spolupracovníci z vedení lékařské fakulty.

Martin Repko (1967) je absolventem Lékařské fakulty MU (1992). Od roku 2012 působí jako přednosta Ortopedické kliniky Fakultní nemocnice Brno, pro obor ortopedie byl Martin Repko v roce 2019 jmenován profesorem. Odborně se zaměřuje na spondylochirurgii, tedy na léčbu onemocnění a poranění páteře. Je autorem více než stovky vědeckých prací a členem řady profesních organizací v Česku i zahraničí. Zabýval se i sportovní medicínou a patří k propagátorům pozitivních psychosomatických účinků jógy na lidské zdraví.

Hlavní novinky