Přejít na hlavní obsah

Moravská zemská knihovna a univerzita patří k sobě už sto let

Knihovna zemského muzea plnila v historii funkci univerzitní knihovny MU. Ze zemské správy do rukou státu přešla knihovna v roce 1923. Ke svému původnímu názvu se vrátila v roce 1993.

Prorektor MU pro internacionalizaci Břetislav Dančák, ředitel MZK Tomáš Kubíček s publikací Moravská zemská knihovna a rektor Mendelovy univerzity Jan Mareš (vpravo).

Decentní slavností v Björnsonově sadu oslavila v úterý 23. května své sté výročí Moravská zemská knihovna. Událost se stala i připomínkou propojení této národní instituce s Masarykovou univerzitou.

„Masarykova univerzita v době svého založení neměla knihovnu. Proto tehdy otci zakladatelé přislíbili, že dají univerzitě k dispozici zemskou knihovnu,“ připomněl historii ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček. Vize propojení knihovny s univerzitou, kdy měla knihovna zemského muzea moravského přejít do státní správy a stát se řádnou vědeckou knihovnou budoucí univerzity existovala už od roku 1919. O tuto myšlenku se výrazně zasazoval i rektorát Masarykovy univerzity v čele s Karlem Englišem. Ze zemské správy do rukou státu přešla knihovna v roce 1923 a začala plnit funkci univerzitní knihovny pro Masarykovu univerzitu.

„Historie se několikrát opakovala. Byli to právě rektoři vysokých škol, kteří podpořili myšlenku ředitele knihovny na novou budovu v době, kdy byly stávající prostory na Kounicově 1 již nedostačující a ani nesplňovaly podmínky, týkající se moderního vybavení. Právě i díky nim nakonec vláda financovala novostavbu Moravské zemské knihovny,“ uvedl Tomáš Kubíček. Doplnil také, že kontinuita mezi knihovnou a univerzitami přetrvává, neboť knihovna slouží i jako vědecká instituce, mezi jejíž čtenáře se řadí právě vysokoškolští studenti, z nichž ti se zájmem o další vzdělávání zůstávají knihovně věrní i po studiích.

„Univerzita a knihovna patří k sobě. Není náhoda, že univerzita měla stát na místě dnešní právnické fakulty, tudíž kousek od nové budovy Moravské zemské knihovny,“ potvrdil slova ředitele knihovny v úvodu slavnostního odpoledne i prorektor MU pro internacionalizaci Břetislav Dančák. „Moravská zemská knihovna a Masarykova univerzita jsou dvě instituce, které přináší zvláštní hodnotu, proto bych knihovně rád popřál do další stovky mnoho dobrého – i v digitalizované formě, ale abychom nepřišli ani o pověstné šustění papíru a vůni knih,“ dodal Břetislav Dančák. Spojení univerzit a knihovny označil na místě jako výjimečné také rektor Mendelovy univerzity Jan Mareš.

Součástí celodenního programu, který na chvíli přerušil déšť, bylo autorské čtení Aleny Mornštajnové a Evžena Bočka, spojené s besedami, zároveň se během odpoledne křtila obsáhlá publikace Moravská zemská knihovna, mapující bohatou historii této národní instituce. Křtu se ujali Jaromír a Tomáš Kubíčkovi, otec a syn, zároveň minulý i současný ředitel Moravské zemské knihovny.

Zájmu škol, studentů i kolemjdoucích se těšily také stánky Masarykovy univerzity. Na místě byly k dispozici tiskoviny MU,  informace o MUNI pomáhá či kurzech Centra jazykového vzdělávání, přímo v parku se prezentovala filozofická fakulta. Zájemci si také mohli vyzkoušet MUNI quiz a soutěžit o zajímavé ceny.

Decentní slavnost k výročí MZK se konala v nedalekém Björnsonově sadu.

Moravská zemská knihovna se vrátila ke svému historickému názvu v roce 1993. Do roku 1958 byla Univerzitní knihovnou, v následujících letech nesla název Státní vědecká knihovna. Novostavba Moravské zemské knihovny v Kounicově ulici 65a byla slavnostně otevřena veřejnosti 2. dubna 2001. Moravská zemská knihovna je knihovnou s univerzálním knihovním fondem doplněným specializovanými fondy, která trvale uchovává konzervační fond a historický fond. Plní funkci krajské knihovny v Jihomoravském kraji a od roku 2009 byla uznána jako výzkumná organizace.

 

Hlavní novinky