Přejít na hlavní obsah

MU přijala víc přihlášek ke studiu než loni

Uchazeči o studium na Masarykově univerzitě absolvovali v uplynulých týdnech přijímací zkoušky ve formě Testu studijních předpokladů (TSP). Na akademický rok 2023/24 obdržela MU 42 310 přihlášek ke studiu. Ve srovnání s loňskem jde o čtyřprocentní nárůst.

Uvedená čísla se týkají převážně hlavního běhu přijímacího řízení pro bakalářské a magisterské studijní programy v češtině s termínem podání do 28. února.

„Uchazeči o studium jsou velkou výzvou pro celou naši univerzitu, je to jedna z našich největších priorit, a to včetně odpovídající infrastruktury, kam patří např. koleje a menzy či struktury našich studijních programů, protože se nacházíme na rostoucí demografické křivce budoucích uchazečů a ten boom, který nyní zažívají střední školy, zde budeme mít za tři až čtyři roky také a musíme být na něj po všech stránkách připraveni,“ uvedl rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Největší počet uchazečů má lékařská fakulta, která přijala již 8 525 přihlášek ke studiu. Výraznému nárůstu zájmu se těší studijní programy Dentální hygiena (navýšení o 15 %), Zubní lékařství (o 10 %) a Všeobecné ošetřovatelství (o 8 %). Celkově se počet přihlášek do studia na LF MU zvýšil o 4 %.

„Narůstající počet zájemců o studium na naší fakultě je výsledkem systematické péče o uchazeče, s nimiž se snažíme udržovat neustálý osobní kontakt. K významným podpůrným aspektům nárůstu patří atraktivní a moderní kampusové zázemí i s novým zázemím Simulačního centra SIMU a především také excelentní, zkušený a vyhledávaný tým odborných pedagogů,“ uvedl k počtu přihlášek na lékařskou fakultu její děkan Martin Repko. V rámci systematické péče a informovanosti, směřující k zájemcům o studium na lékařské fakultě, zmínil založení Juniorské akademie Lékařské fakulty MU a další aktivity, které vycházejí z programu zaměřeného na podporu nadějných mladých středoškolských studentů ve spolupráci s pedagogy středních škol. „Základem jsou programy vedených prací středoškolské odborné činnosti, kurzy, přednášky, Dny s medicínou, Den s učiteli, program Buddies a mnohé další aktivity,“ dodal Martin Repko.

Nejvyšším meziročním nárůstem přihlášek v rámci Masarykovy univerzity, který činí celkem 7 %, se může pochlubit fakulta sportovních studií. V případě prezenčních studijních programů zaznamenaly vyšší počet přihlášek programy Tělesná výchova a sport a Fyzioterapie, u nichž došlo k navýšení o 9 % a 5 %. U programu kombinovaného studia Osobní a kondiční trenér vzrostl zájem dokonce o 37 %.

Mezi fakultami, které hlásí vyšší počet přihlášek, figurují také filozofická fakultafakulta sociálních studií. Zajímavými údaji v zájmu o programy lze uvést na filozofické fakultě Katalánský jazyk a literaturu s nárůstem zájmu o 125 %, dále Baltistiku (o 84 %) a Ukrajinská studia (o 79 %).

„Jsme velmi rádi, že nárůst zájmu pozorujeme především u těch programů, které jsou co do počtu spíše malé, nicméně z hlediska fungování společnosti jako celku a budoucnosti naší země potřebné či dokonce strategické. Skutečně slavit však budeme až ve chvíli, kdy se úspěšní uchazeči zapíšou do studia a postoupí do druhého či třetího semestru, protože to bude znamenat, že svoji volbu považují za správnou a že studium na naší fakultě naplnilo jejich očekávání. Toto si moc přejeme,“ vyjádřila se k počtu podaných přihlášek proděkanka filozofické fakulty pro přijímací řízení a komunikaci s veřejností Zdeňka Jastrzembská. Na filozofické fakultě stojí za zmínku také zvýšený zájem o další studijní programy: Filozofie (34 %), Anglický jazyk a literatura (20 %), Německý jazyk a literatura (20 %) a Český jazyk a literatura (13 %).

Fakulta sociálních studií zaznamenala nárůst o 15 % v programu Evropská studia a o 11 % v programu Sociální péče. Fakulta informatiky má 7% nárůst v programu kyberbezpečnost, na pedagogické fakultě je letos velký zájem o program Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání (o 27 %) a Speciální pedagogiku (o 15 %). Na přírodovědecké fakultě výrazně zaujaly programy Životní prostředí a zdraví (o 18 %) a Matematika (o 14 %).

Přihlášky ke studiu podalo zatím 24 292 uchazečů, z toho je 18 360 z České republiky, 4 510 ze Slovenska a 1 422 z ostatních zemí. MU nyní přijímá přihlášky v rámci přijímacího řízení pro samoplátce a do cizojazyčných programů a taktéž bude přijímat přihlášky v rámci dodatečného přijímacího řízení. V loňském roce bylo vyhlášeno 17 fakultních běhů a jejich součást tvořilo i přijímací řízení pro ukrajinské uchazeče o studium na MU.

Podle průzkumu, který MU provedla mezi současnými studenty prvních ročníků, je evidentní, že zájem o studium na MU ovlivňuje nejen studijní nabídka, ale i atraktivita programu, možnost praxí v rámci studia nebo dopravní dostupnost.

Možnosti i benefity studia prezentuje univerzita na veletrzích vysokých škol, sama pořádá pro uchazeče celouniverzitní Open Day i jednotlivé fakultní dny otevřených dveří. Studentští ambasadoři vyjíždějí s prezentacemi na střední školy v rámci České republiky i Slovenska. Aktuality ve studijní nabídce navíc prezentuje na sociálních sítích FacebookInstagram.

Nejvíce přihlášených na MU je v tuto chvíli z Jihomoravského kraje (27 %), následují uchazeči z krajů Moravskoslezského (9,0 %), Zlínského (8,0 %) a Vysočiny (7,7 %). Ze Slovenska se o studium na MU nejvíce uchází studenti z Bratislavského (4,2 %) a Žilinského (3,1 %) kraje.

„Jsem velmi rád, že uchazeči o studium mají zájem nejen o ‚stálice‘ v nabídce Masarykovy univerzity, ale též o nové programy, které jsme připravili po důkladné diskusi. Naším cílem je nadále pracovat na zjednodušení a transparentnosti průběhu přijímacího řízení, dobrým příkladem může být nová jednotná fakultní přihláška ekonomicko-správní fakulty, a v případě příbuzných studijních programů též na rozšíření možnosti tzv. odložené volby studijní cesty, která uchazečům zjednoduší rozhodování,“ dodal k přijímacímu řízení prorektor pro vzdělávání a kvalitu MU Michal Bulant.

Hlavní novinky