Přejít na hlavní obsah

Spotřeba vody, tepla, plynu i elektřiny na MU klesla

Kampaň #MUNISAVES, jejímž cílem bylo, aby Masarykova univerzita optimalizovala svou energetickou náročnost a dosáhla efektivnějšího provozu, a současně i úsporná opatření, která byla zavedena v průběhu akademického roku, mají pozitivní výsledky.

Na začátku října loňského roku byla spuštěna kampaň #MUNISAVES, jejímž cílem je přispět k úspoře elektřiny, vody a plynu. Zaměstnance a studenty vedla MU, v souladu se svou strategií, k odpovědnému chování prostřednictvím tzv. Desatera energetických úspor. Z aktuálních čísel nyní vyplývá, že zaměstnanci i studenti se k situaci postavili příkladně. Úspory a snížení nákladů se projevily hned ve čtyřech hlavních oblastech - pitné vody, tepla, plynu a elektřiny.

Udržitelností a energetickými úsporami se na MU zabývají odborníci z Kanceláře kvestora MU. Právě ti porovnali spotřebu ve výše uvedených oblastech v probíhajícím akademickém roce s předchozími lety. „Zaměřili jsme se na topnou sezonu – období od 1. října do 30. dubna. Tedy období, které je, co se týká spotřeby energií, na univerzitě nejnáročnější. Letošní akademický rok 2022/2023, ve kterém jsme spustili kampaň #MUNISAVES, jsme porovnali s předchozím rokem, ale také s rokem předkovidovým, tedy rokem 2018/2019. Výsledky jsou jednoznačné. Ukazují, že šetření se vyplácí a že téma udržitelnosti má reálné a pozitivní dopady,“ uvedl vedoucí Kanceláře kvestora MU Richard Hubl.

Meziročně tak podle zveřejněných výsledků, které jsou převedeny do přehledných grafů, spotřeba studené vody MU klesla o 5 milionů litrů pitné vody, spotřeba tepla klesla o 16,7 procenta, spotřeba zemního plynu klesla o 24,7 procenta a v oblasti elektrické energie došlo k úspoře elektřiny o 5,4 procenta.

Masarykově univerzitě se v celkovém počtu podařilo snížit spotřebu energií zhruba o 15 procent. Na konci března již například díky pozitivní prognóze rektor MU Martin Bareš potvrdil záměr nezvyšovat cenu za ubytování na kolejích. Ocenil také přínos studentů i zaměstnanců univerzity, kteří svým ohleduplným chováním přispěli k tomuto výsledku.

Hlavní novinky