Přejít na hlavní obsah

Jezuitskou kolej v Telči rozzáří barevné obrazy Míly Doleželové

Univerzitní centrum Telč chystá na léto otevření nové stálé expozice malířky Míly Doleželové. Láká také na letní kurzy angličtiny či tábor pro zrakově postižené.

Ve zrekonstruovaném areálu bývalé jezuitské koleje v Telči vzniká nová stálá expozice.

 

Více než 170 obrazů a kreseb všestranně talentované umělkyně Míly Doleželové vyzdobí už od 17. června prostory Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči (UCT). Ve zrekonstruovaném areálu bývalé jezuitské koleje v centru města tak vznikne nová stálá expozice, jejíž součástí budou i dva ateliéry pro hudební a výtvarné dílny a workshopy.

Na vybudování stálé expozice získalo UCT grant z Fondů EHP a Norska 2014–2021. „Expozici otevíráme v roce 2023, kdy si připomínáme 30. výročí úmrtí Míly Doleželové. Rozhodnutí o udělení grantu přišlo loni, tedy symbolicky v roce 100. výročí jejího narození. Dědicem rozsáhlé pozůstalosti se podle závěti stal řád dominikánů, jehož česká provincie rozsáhlý soubor poskytla Univerzitnímu centru Telč. Díky tomu se naplnila dlouholetá snaha o návrat díla Míly Doleželové a jejího manžela Jiřího Mareše do Telče, kde oba dlouhá léta působili a nacházeli inspiraci,“ uvedl ředitel Univerzitního centra Telč Jaroslav Makovec.

V UCT  se naplnila dlouholetá snaha o návrat díla Míly Doleželové a jejího manžela Jiřího Mareše.

UCT v uplynulých dvou letech uspořádalo dvě menší výstavy z díla Míly Doleželové. Jednu přímo v knihovně centra, druhou v Městské galerii Hasičský dům v Telči. „Umělecký záběr Míly Doleželové byl obdivuhodně široký. Odhaduje se, že za život vytvořila kolem 1 800 obrazů. Některá její díla jsou součástí soukromých i veřejných sbírek v Mexiku, Velké Británii, Francii, Izraeli nebo Spojených státech,“ popsala Lucie Zemanová z Univerzitního centra Telč. Doplnila, že loni vyšla o malířce Míle Doleželové ke 100. výročí jejího narození i knihaNakladatelství Munipress MU.

Nová telčská expozice aktuálně nabídne více než 170 obrazů a kreseb svébytné umělkyně. Současně představí i ukázky děl manžela Doleželové, malíře a grafika Jiřího Mareše. „Obrazy Míly Doleželové nejdou přehlédnout. Její práce pozná každý už z dálky. Velké oči, velké končetiny, velká plátna a výrazná paleta barev je snadno rozpoznatelná. Byla to svébytná osobnost, která do svých obrazů obtiskla vlastní vidění světa. V dobovém kontextu působí zcela neobvykle i jedno z jejích hlavních témat, a to zachycení momentů ze života Romů, s nimiž ji pojilo celoživotní pouto, a malovala je opakovaně. Podle vlastních slov se s nimi cítila být spřízněná, protože se považovala za vyděděnce. Stejně tak na ni i velmi silně působila křesťanská symbolika a spiritualita, které do jejího díla také výrazně promlouvají,“ uvedl kurátor expozice Jan V. Maroušek.

Expozice děl Míly Doleželové je přístupná od soboty 17. června každý den kromě pondělí od 9 do 17 hodin. V sobotu 17. června v 10 a ve 13 hodin mají zájemci možnost zúčastnit se i dvou komentovaných prohlídek za doprovodu kurátora výstavy. Registrovat se lze na webu.

Výstavy a kovová plastika na nádvoří

Historické město Telč ožije na začátku léta i dalšími kulturními aktivitami. Ještě do konce června lze v prostorách cukrárny a kavárny HAAS navštívit výstavu s názvem Otevírání prvních bran Prahy, Českého Krumlova a Telče 2023. Přináší výběr z bohatého architektonického dědictví těchto tří historických měst České republiky zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO v roce 1992.

Rovněž do konce června je prodloužena putovní výstava s názvem Královna Dagmar, česká princezna, která zdobí chodbu před univerzitní knihovnou. Dvacítka panelů pojednává o životě dánské královny Dagmar, původně české princezny Markéty Drahomíry, která byla dcerou Přemysla Otakara I. a nevlastní sestrou svaté Anežky České.

V prostorách univerzitní kavárny naváže od 11. července nová výstava předního představitele hyperrealistické malby, pražského malíře Tomáše Kubíka. Tento absolvent Hollarovy grafické školy a AVU u profesora Zdeňka Berana představí na telčské výstavě své obrazy a kresby z let 1998–2023. Zejména jde o výběr z obrazových cyklů poslední doby, tedy Projekt Michelangelo, Smrt a dívka a cyklus portrétů nazvaný Portrétní dokument v renesančním stylu. Vernisáž výstavy, která potrvá až do konce srpna, bude 11. července od 17 hodin.

V den vernisáže výstavy, tedy 11. července, se současně uskuteční i vernisáž instalace kovové plastiky od akademického sochaře Josefa Klimeše, kterou lze na nádvoří UCT obdivovat celou letní sezonu. „Autor ji vytvořil u příležitosti konání mezinárodní výstavy Expo 58 v Bruselu. Sedm mladých sochařů tehdy vytvořili plastické symboly základních článků československé ústavy do vstupní haly československého pavilonu na této světové výstavě. Josef Klimeš zpracoval téma Každý má právo na vzdělání. Toto znovuobjevené a zrenovované dílo bude na nádvoří centra vystaveno až do konce října,“ uvedla Lucie Zemanová.

Nádvoří UCT ozdobí po celé léto kovová plastika od akademického sochaře Josefa Klimeše.

Letní program v Univerzitním centru Telč nabídne také tradiční akci Music Academy Telč, dříve známou jako Francouzsko-českou hudební akademii v Telči. Tyto mezinárodní mistrovské kurzy a kurzy komorní hudby přivítají od 8. do 17. července okolo padesáti studentů konzervatoří a vysokých hudebních škol z celého světa. „Tradiční koncert studentů akademie na nádvoří univerzitního centra přivítáme letos 11. července v 19.30,“ uvedla Lucie Zemanová. Podrobný program najdete na webu

V první polovině srpna, tedy souběžně s konáním oblíbeného hudebního festivalu Prázdniny v Telči, přivítá UCT účastníky Letních kurzů angličtiny. Letos poprvé na tyto kurzy pořádané Jazykovou školou při FF MU naváže i víkendový kurz francouzského jazyka s rodilými mluvčími a lektory z Alliance Française Brno.

Ve druhé polovině srpna, konkrétně od 17. do 23. srpna, hostí UCT sedmidenní mezinárodní letní tábor pro mládež se zrakovým postižením ICC - International Camp on Communication & Computers. Tábor pro studenty ve věku od 16 do 21 let je pořádaný pod záštitou Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky Teiresiás MU. Formou workshopů a seminářů se zaměří na rozvoj sociálních dovedností a práci s výpočetní technikou.

 

Hlavní novinky