Přejít na hlavní obsah

Dodatečné přijímací řízení vypisují na MU tři fakulty

Nevyšly vám přijímačky? Šancí ještě může být dodatečné přijímací řízení. Volná místa v bakalářských studijních programech akreditovaných v češtině nabízejí farmaceutická, přírodovědecká a filozofická fakulta MU.

Farmaceutická, přírodovědecká a filozofická fakulta MU vypisují dodatečné přijímací řízení.

Pro nový studijní program Kosmetické prostředky dostala Farmaceutická fakulta MU akreditaci až na konci letošního května, kdy již bylo standardní příjímací řízení na MU ukončeno. Z tohoto důvodu fakulta vypsala dodatečné přijímací řízení a přihlášky lze podávat do 7. července. Přijímací zkoušky z chemie a biologie se uskuteční 13. a 19. července, více informací naleznou zájemci o studium na webových stránkách fakulty, případně na studijním oddělení.

Přírodovědecká fakulta MU vypisuje dodatečné přijímací řízení ve čtyřech bakalářských programech - Aplikovaná a environmentální geologie, Geologie, Fyzika a Životní prostředí a zdraví. Přihlášky bude možné podávat od 26. června do 26. července, uchazeči o studium musí absolvovat Test studijních předpokladů (TSP) připravovaný Masarykovou univerzitou.

Filozofická fakulta aktuálně vypisuje dodatečné (letní) přijímací řízení ve 13 programech. Jsou jimi – Archivnictví, Baltistika, Divadelní studia, Etnologie, Jihoslovanská a balkánská studia, Katalánský jazyk a literatura, Mediteránní studia, Novořecký jazyk a literatura, Muzeologie, Digitální technologie ve vzdělávání (specializace programu Pedagogika), Pomocné vědy historické, Religionistika, Ruská studia a Ukrajinská studia.

Počet programů, do kterých bude možné podat přihlášku, se ještě může rozšířit, je proto potřeba sledovat webové stránky fakulty. Přihlášky bude možné podávat v termínu 20. července až 20. srpna, TSP a další oborové zkoušky se uskuteční na konci srpna.

Od 5. července do 5. srpna lze podávat přihlášky také do programu Čeština pro cizince (specializace programu Český jazyk a literatura).

Ostatních sedm fakult Masarykovy univerzity dodatečné přijímací řízení v českém jazyce nevypisuje a řízení probíhá nebo je již ukončeno. V hlavním běhu přijímacího řízení na akademický rok 2023/24 obdržela Masarykova univerzita 42 310 přihlášek ke studiu, ve srovnání s loňskem šlo o čtyřprocentní nárůst.

Hlavní novinky