Přejít na hlavní obsah

MU se může stát významným hráčem na poli výzkumu vesmíru

Ke spolupráci v oblasti astronautiky, vesmírné fyziologie a medicíny, vesmírných technologií, aplikací a průzkumu vesmíru se zavázalo pět českých univerzit. V úterý se odborníci Masarykovy univerzity zúčastní první minikonference k tématu Space a MUNI.

Julie Dobrovolná je předsedkyní pracovní skupiny rektora MU pro výzkum a astronautiku.

Na konci května vzniklo konsorcium univerzit s názvem CAERPIN (Czech Aerospace Research Institute), ve kterém se spojily vzdělávací a výzkumné instituce České republiky – Masarykova univerzita, České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava a Univerzita obrany. Společně podepsaly memorandum o spolupráci v oblasti astronautiky, vesmírné fyziologie, medicíny a také vesmírných technologií a aplikací.

Podle Julie Dobrovolné, která je předsedkyní pracovní skupiny rektora MU pro výzkum vesmíru a astronautiku a která koordinuje další aktivity MUNI v oblasti Space, je vznik konsorcia a uzavření memoranda v tomto oboru a mezi pěti univerzitami výjimečné a může akademickým institucím napomoci jednat v týmech jako celek.

„Jedná se o výjimečnou událost, která představuje dosud největší spolupráci mezi akademickými subjekty v České republice v oblasti astronautiky a průzkumu vesmíru. Je skvělé, že se pět univerzit dokázalo domluvit na podmínkách vzájemné spolupráce. Osobně od toho očekávám značný posun v realizaci řady projektů kosmického výzkumu,“ uvádí profesorka, která působí na fakultě sportovních studií a přírodovědecké fakultě.

Konsorcium CAERPIN vzniklo v reakci na kroky Aleše Svobody, českého bojového pilota a kapitána Armády ČR, který v loni v listopadu uspěl ve výběrovém řízení Evropské kosmické agentury a stal se členem záložního týmu astronautů. A protože astronauti na ISS často míří s vlastním vědeckým programem, hledal na českých univerzitách projektovou podporu v oblasti pilotovaných letů a astronautiky. Ptal se, jestli univerzity mají něco, co by mu mohly do portfolia nabídnout, a odborníci na Masarykově univerzitě tak zjistili, že jsou i jiné týmy, které dělají podobné nebo doplňující věci. A začali přemýšlet o propojení.

„CAERPIN primárně poskytuje prostor pro vzájemnou výměnu poznatků a spolupráci mezi univerzitami i výzkumnými týmy z jiných sektorů a právě potřeba této spolupráce je hnacím motorem aktivit kolem konsorcia. Akademici mají příležitost sdílet své znalosti, zkušenosti a inovativní myšlenky, mohou diskutovat i různé způsoby financování svých výzkumných aktivit. Vzájemná spolupráce v oblasti pilotovaných letů a průzkumu vesmíru celkově posiluje celou komunitu a přispívá k růstu a rozvoji vědeckého poznání,“ doplňuje Dobrovolná s tím, že větší provázanost spolupráce pak otevírá dveře ke globální síti předních výzkumných institucí a k různým způsobům financování.

Masarykova univerzita může oboru astronautiky hodně nabídnout. Disponuje špičkovými výzkumnými skupinami zabývajícími se například astrofyzikou, satelitními technologiemi nebo pokročilou analýzou dat z oblasti vesmíru. Má i experty na oblast kosmického práva či fyziologie lidského těla ve vesmíru. Díky řadě specializací v oblasti biologických věd i v oblasti věd humanitních je tak možné vytvořit kvalitní interdisciplinární týmy, které konkrétní problematiku zkoumají z mnoha úhlů.

V úterý 20. června se proto také koná na Fakultě sportovních studií MU první neformální minikonference k tématu Space a MUNI, na níž vystoupí řada týmů, které se na MU problematikou zkoumání vesmíru či pilotovaných letů zabývají. Kapitán Aleš Svoboda přiblíží problematiku pilotovaných kosmických letů, představeny budou analogové mise, problematika zkoumání stresu ve vesmíru, reprodukčního zdraví astronautů a astronautek. Zazní příspěvek o satelitním snímání krajiny a přínosech této technologie i o pozorování energetické oblohy pomocí malých satelitů. Povedou se diskuse o mezinárodním kosmickém právu či přínosech sociologie pro zkoumání vesmíru.

„Od konference v této fázi očekáváme intenzivní diskusi mezi jednotlivými týmy, protože často zjišťujeme, že aktivity vědců v různých oblastech se duplikují či různě překrývají. Na podzim pak plánujeme otevřít konferenci veřejnosti. Věřím, že se Masarykova univerzita může stát velmi významným hráčem na poli výzkumu vesmíru i astronautiky,“ předpokládá Julie Dobrovolná.

Hlavní novinky