Přejít na hlavní obsah

MjUNI ukazuje svět jako zajímavé místo, které stojí za objevování

Nakouknout pod pokličku vědecké práce, poznat univerzitní prostředí a vyzkoušet si roli vysokoškoláka – to vše nabízí dětem od 9 do 18 let Masarykova juniorská univerzita (MjUNI). 

Letošní sedmý ročník MjUNI absolvovalo v první půli června 241 dětí a středoškolských studentů slavnostní promocí v Univerzitním kině Scala.

Letošní sedmý ročník MjUNI absolvovalo v první půli června 241 dětí a středoškolských studentů slavnostní promocí v Univerzitním kině Scala.

Během osmi sobot měli účastníci MjUNI příležitost navštívit všech deset fakult MU, kde na ně čekal zajímavý program. K největším perličkám patřila na fakultě sociálních studií návštěva TV studia či Radia R, na fakultě informatiky vzbudilo zájem programování, rozpoznávání pomocí umělé inteligence i tajemství filmové tvorby. Na ekonomicko-správní fakultě se stavělo město z Lega, filozofická fakulta nabídla tvořivou dílnu moderních technologií, přírodovědecká fakulta vsadila na netopýry nebo český antarktický výzkumný program. „Nabídka byla pestrá, myslím, že každý si našel, co mu bylo blízké, nebo ho něco zaujalo,“ pochvalovala si letošní ročník Barbora Glozíková, jejíž dcera se rovněž zařadila mezi čerstvé absolventy. Stejně tak se jí líbily i slavnostní ceremoniály, které na děti na začátku i v závěru studia čekaly. „Slavnostní imatrikulace i promoce byly nádherné. Je úžasné, že děti mohly ochutnat takové ceremonie se vším všudy,“ dodala Barbora Glozíková.

A opravdu, předávání slavnostních diplomů předcházel příchod rektora a pedelky za slavnostních fanfár, nechyběly vlajky všech fakult ani proslov rektora MU Martina Bareše. Ten velmi ocenil, jak budoucí absolventky a absolventi Masarykovy juniorské univerzity zvládli náročný program na fakultách i pracovištích MU, a že za poznáním někteří vážili i dlouhou cestu – z Ostravského nebo až z Karlovarského kraje.

Součástí ceremoniálu bylo předávání slavnostních diplomů.

„Na Masarykově univerzitě věříme, že akademická sféra nemá být tajemná a nepřístupná, ale naopak se má co nejvíce otevírat veřejnosti. Proto jsme vám – dětem i rodičům – velmi rádi umožnili nahlédnout do univerzitního prostředí a pomohli poznat různé vědní obory,“ uvedl při svém proslovu Martin Bareš. Dále doplnil, že svět je velmi pestré a zajímavé místo, které stojí za objevování a zkoumání, a že věří, že malí absolventi díky MjUNI došli k zjištění, že věda není nudná záležitost, ale velké dobrodružství. To ostatně po obřadu potvrdil i science slam, zasvěcený zábavnému objasnění zakonitostí matematiky.

Rektor Martin Bareš vidí MjUNI jako jednu z příležitostí, jak univerzitu otevírat veřejnosti.

Sedmý ročník MjUNI mají jeho účastníci šťastně za sebou. Registrace do ročníku osmého bude spuštěna v závěru srpna. Jako inspiraci jsme pro vás připravili krátkou anketu, v níž jsme se zeptali dětí i rodičů, co všechno jim letošní ročník přinesl, a do jaké míry je vzdělání formovalo či inspiruje do budoucna.

Anketa:

JAN JAKUB a MARTIN ŠKOPOVI

Jan Jakub Škop (11 let)

Víš, co dělá tatínek a jakou školu studoval?

Je děkanem právnické fakulty a studoval na Masarykově univerzitě. Asi by mě to taky lákalo.

Co tě letos na MjUNI nejvíc bavilo?

Bavila mne návštěva právnické fakulty a fakulty sociálních studií.

Už jsi díky MjUNI přemýšlel o studiu na vysoké škole nebo o svém budoucím povolání?

Přemýšlel jsem o právnické fakultě nebo o univerzitě obrany.

Martin Škop, děkan PrF MU

Do jaké míry výběr školy ovlivnil vaše současné povolání?

Určitě hodně. Učím na právnické fakultě.

Jak jste se dozvěděli o MjUNI?

Podle mne to už byla známá informace, anebo jsem se o ní dozvěděl z činnosti na univerzitě.

V čem spatřujete největší devizu MjUNI jako rodič?

Je to pro nás velká výhoda. Jednak se dítě zabaví, což je pro rodiče důležité, ale také se dozví spoustu nových věcí a získá spoustu návyků, které jsou s vysokou školou spojeny. Rozhodně také přitáhne pozornost k Masarykově univerzitě, což je věc naprosto neocenitelná.

 YI-AI a WEI-LUN LU

Yi-Ai Lu (10 let)

Víš, co dělá tatínek a jakou školu studoval?

Tatínek studoval starou čínštinu a pracuje na Masarykově univerzitě.

Co tě letos na MjUNI nejvíc bavilo?

Nejvíc se mi líbilo na filozofické fakultě.

Už jsi díky MjUNI přemýšlela o studiu na vysoké škole nebo o svém budoucím povolání?

Ano, zajímá mě třeba historie.

Wei-lun Lu, docent Semináře čínských studií FF MU

Do jaké míry výběr školy ovlivnil vaše současné povolání?

Ano, samozřejmě, výběr školy měl velký vliv na to, co právě dělám. Studoval jsem lingvistiku a momentálně pracuji na katedře čínštiny, kde učím a zároveň koordinuji jazykový program. Mé předchozí studium mi tak umožnilo jít mnohem víc do hloubky, co se týká různorodosti lidského komunikačního systému.

Jak jste se dozvěděli o MjUNI?

MjUNI objevila moje žena.

V čem spatřujete největší devizu MjUNI jako rodič?

Myslím, že MjUNI dokázala mému dítěti předat složitější témata srozumitelným jazykem. Díky tomu může má dcera lépe pochopit, co na univerzitě děláme. Takže to na ni určitě mělo velký vliv.

CHARLOTA MARKETA WASCHKOVÁ a LENKA WASCHKOVÁ CÍSAŘOVÁ

Charlota Marketa Waschková (11 let)

Víš, co dělá maminka a jakou školu studovala?

Netuším, co přesně studovala, ale vím, čemu se dnes věnuje. Její práce se studenty žurnalistiky je zajímavá, ale nevím, jestli bych si něco podobného vybrala.

Co tě letos na MjUNI nejvíc bavilo?

Asi se nedá vybrat jedna věc, všechno bylo ohromně zajímavé.

Už jsi díky MjUNI přemýšlela o studiu na vysoké škole nebo o svém budoucím povolání?

Ano. Přemýšlela jsem o informatice.

Lenka Waschková Císařová, vedoucí Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS

Do jaké míry výběr školy ovlivnil vaše současné povolání?

Záleží, kterou školu myslíte. Fakt, že jsem si jako střední školu zvolila obchodní akademii, kde jsem se naučila psát všemi deseti, patrně ovlivnil, že jsem se později stala novinářkou. A dnes novinařinu učím.

Jak jste se dozvěděli o MjUNI?

Z dobrých zkušeností předešlých generací.

V čem spatřujete největší devizu MjUNI jako rodič?

Přijde mi skvělé, že dcera získá přehled o tom, co vše je možné a čím vším by se mohla stát.

JAN a RADIM POLČÁKOVI

Jan Polčák (basketbalista, 10 let)

Víš, co dělá tatínek a jakou školu studoval?

Studoval zemědělku. To mi říkala babička… Ale pak hlavně právo. To by mne také zajímalo, hodně mne láká cybersecurity, o tom píšu příběhy.

Co tě letos na MjUNI nejvíc bavilo?

Nejde říct jednu věc, v letošním běhu se objevila spousta zajímavých témat.

Už jsi díky MjUNI přemýšlel o studiu na vysoké škole nebo svém budoucím povolání?

Ano, jak už jsem říkal – zajímá mne cybersecurity a podobně.

Radim Polčák, prorektor pro rozvoj, legislativu a informační technologie MU

Do jaké míry výběr školy ovlivnil vaše současné povolání?

Poměrně hodně, protože pracuji na Masarykově univerzitě.

Jak jste se dozvěděli o MjUNI?

Už si nevzpomenu…  Ale řekl bych, že s myšlenkou na MjUNI přišla nejspíš manželka.

V čem spatřujete největší devizu MjUNI jako rodič?

Líbí se mi, že se děti setkají s univerzitou a že se nemusí stydět za to, že je něco zajímá a chtějí být v něčem dobré.

ELEN a MARTA BAČOVSKÉ

Elen Bačovská (17 let)

Víš, co dělá maminka a jakou školu studovala?

Ano, učí, ale moc by mne to nelákalo. Raději bych pracovala v kanceláři.

Co tě letos na MjUNI nejvíc bavilo?

Umělá inteligence a IT.

Už jsi díky MjUNI přemýšlela o studiu na vysoké škole nebo svém budoucím povolání?

Ano, je to právě oblast IT, které bych se chtěla věnovat.

Marta Bačovská, učitelka

Do jaké míry výběr školy ovlivnil vaše současné povolání?

Téměř vůbec. Střední vůbec, vysoká už částečně ano.

Jak jste se dozvěděli o MjUNI?

Od známých.

V čem spatřujete největší devizu MjUNI jako rodič?

Připadá mi skvělé, že se dcera podívá na všechny fakulty předem a může si tak lépe zvolit, kam směřovat dál.

Hlavní novinky