Přejít na hlavní obsah

Prezident Petr Pavel jmenoval na další čtyři roky rektorem MU Martina Bareše

Na návrh Akademického senátu MU dnes jmenoval prezident Petr Pavel rektorem Masarykovy univerzity na další čtyři roky stávajícího rektora Martina Bareše. Druhé funkční období Martinu Barešovi začíná 1. září 2023 a potrvá do 31. srpna 2027.

Martina Bareše dnes prezident Petr Pavel na Pražském hradě jmenoval rektorem.

„Je mi ctí, že jsem byl panem prezidentem jmenován rektorem Masarykovy univerzity, a jsem rád, že do mého druhého funkčního období vstoupíme s nejlepším umístěním v mezinárodním srovnávacím žebříčku QS World University Rankings v naší historii a také s pozicí nejúspěšnější instituce v ČR v rámci získávání prostředků z Horizon 2020 či Horizon Europe. Stejně tak stále se zvyšující počet ERC Grantů mě naplňuje pocitem, že na Masarykově univerzitě pracujeme s důrazem na kvalitu a věnujeme se skutečně důležitým tématům. Rád bych i nadále pokračoval v nastoupené cestě špičkového vzdělávání, které v rámci širokospektré univerzity poskytujeme na všech deseti fakultách, protože kvalitní vzdělání považuji za jednoznačnou výhodu pro uplatnitelnost našich studujících na trhu práce,“ uvedl rektor Martin Bareš. 

Volba kandidáta na funkci rektora MU se uskutečnila 3. dubna ve Velké aule Karla Engliše v budově Právnické fakulty MU. Kandidáta na rektora volí tajným hlasováním Akademický senát MU, který má celkem 55 členů, z toho 22 studentů. Do funkce rektora zvolil Akademický senátu MU rektora Martina Bareše počtem 51 hlasů.

Martin Bareš je profesorem neurologie. Před rokem 2019, než se stal poprvé rektorem, působil jako prorektor a také jako děkan Lékařské fakulty MU. Ve svém kandidátském projevu vyhodnotil, jak MU bezprecedentně prošla koronavirovou krizí, ocenil vznik a činnost Dobrovolnického centra MUNI pomáhá, připomněl návrat farmaceutické fakulty pod křídla MU i zahájení provozu Simulačního centra. 

„Rád bych ve svém druhém funkčním období pokračoval také v rozvoji excelentní vědy a výzkumu, internacionalizace a udržitelnosti, neboť to je dle mého názoru cesta, jak Masarykovu univerzitu ještě víc přiblížit těm nejlepším univerzitám na světě,“ doplnil po jmenování prezidentem rektor Martin Bareš. 

Hlavní novinky