Přejít na hlavní obsah
Nová budova Masarykovy univerzity MUNI BioPharma Hub bude umístěna v bohunickém kampusu.

MUNI BioPharma Hub je krůček od zahájení stavby

Po získání stavebního povolení se strategický projekt Masarykovy univerzity MUNI BioPharma Hub blíží fyzické realizaci.

V červenci mělo uzávěrku vypsání veřejné zakázky na generálního dodavatele stavby, nyní vedení MU nabídku vyhodnocuje. K podpisu smlouvy by mělo dojít během září. V akademickém roce 2023/24 lze tak podle harmonogramu očekávat poklepání základního kamene i zahájení stavby.

„Od dob dostavby Univerzitního kampusu Bohunice jde o největší investiční projekt MU. Rozsahem i objemem se jedná o ještě větší investiční akci, než byl úspěšný projekt Simulačního centra Lékařské fakulty MU (SIMU). Díky tomuto projektu má MU velmi dobrou pověst, neboť jsme dokázali, že umíme velké investice nejen dlouhodobě koncepčně plánovat, ale i úspěšně dokončovat. Díky jednotné komunikaci a jasné strategické vizi vedení univerzity se podařilo dosáhnout toho, že MUNI BioPharma Hub je zároveň strategický projekt ČR v rámci Národního plánu obnovy, který by měl na národní úrovni přinést zásadní přidanou hodnotu v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu, farmacie, molekulární biologie a dalších oblastí. Vznikne nová infrastruktura, která bude mít dlouhodobý přesah v oblasti zdraví, v níž se propojí aktivity hned několika fakult MU – farmaceutické, lékařské a přírodovědecké a rovněž tak i CEITECu – v nových moderních prostorách,“ uvedl ředitel strategického projektu MU 2021+ David Póč.

MUNI BioPharma Hub se tak stane centralizovaným zázemím pro výuku a výzkum v oblasti farmacie, nicméně jeho součástí budou i Preklinické centrum a Centrum molekulární medicíny, která budou využívat i další fakulty. Na jednom místě vznikne propojení čistě výukového zázemí se zcela unikátními prostorami jako jsou prostory na výrobu lékových forem, samozřejmě v nejmodernější technologické konfiguraci.

Nová budova Masarykovy univerzity MUNI BioPharma Hub bude umístěna v bohunickém kampusu.

„Jednou z úvah při designování MUNI BioPharma Hubu bylo právě i vytvoření v Evropě unikátního zázemí pro vývoj pevných a kapalných lékových forem a možnost výroby v menších, klinických šaržích,“ vysvětlil David Póč.

Projekt MUNI BioPharma Hub má za sebou již tři roky realizace, kdy se rovněž podařilo navázat spolupráci s partnery ze soukromého i veřejného sektoru. Kupříkladu tak Regionální hospodářská komora Brno, za spolupráce s MU, iniciovala vznik specifické platformy Life Sciences 4.0, která má více integrovat investory a firmy z oblasti life sciences s cílem maximálně využít potenciál nové infrastruktury. Význam MUNI BioPharma Hubu jako zásadního strategického projektu reflektovalo i město Brno ve strategii Brno2050, kde se MUNI BioPharma Hub stal vlajkovým projektem v tematické oblasti Prosperita.

Nová budova Masarykovy univerzity MUNI BioPharma Hub bude umístěna v bohunickém kampusu.

„Chceme, aby nová infrastruktura byla i místem pro spolupráci s veřejností – například se chceme zaměřit na oblast prevence, ve které kooperuje hned několik fakult univerzity. V této souvislosti bych v rámci strategických iniciativ rád upozornil i na de facto komplementární projekt pro tuto oblast, a to je stavba Multifunkční sportovní haly MU, jejíž součástí budou i vyšetřovny, které mají podpořit souvislost fyzických aktivit a specifických cvičení v oblasti prevence. To jsou věci, které chceme prezentovat i mimo univerzitu během našich akcí, Nocí vědců počínaje,“ naznačil David Póč.

Důležitý je v případě BioPharma Hubu i aspekt udržitelnosti, neboť nová stavba má mnoho prvků šetřících jak energie, tak i další zdroje. „Počítáme s využitím technologií pro maximální rekuperaci energií, tepla a vody, což není u komplikované stavby s technologickými úpravami úplně jednoduché. Vznikne však dlouhodobě funkční a udržitelná infrastruktura, což je u takto rozsáhlého a specifického objektu ve střední Evropě zcela ojedinělé,“ uzavřel David Póč.

Hlavní novinky