Přejít na hlavní obsah

Zástupci středních škol se potkali na MUNI

Cílem setkání bylo poskytnutí komplexního přehledu o studiu a možnostech, které Masarykova univerzita nabízí studentům středních škol a jejich pedagogům.

Setkání zástupců středních škol na MUNI.

Ředitele a ředitelky, jejich zástupce a zástupkyně, výchovné a kariérní poradce a poradkyně z pětadvaceti škol České republiky a Slovenské republiky přivítala Masarykova univerzita v prostorách filozofické fakulty. Setkání bylo první akcí nadcházejícího akademického roku, tvořící součást kampaně, kterou Masarykova univerzita oslovuje uchazeče o studium, ale zároveň také výzvou univerzity ke středním školám: Buďte s námi v kontaktu.

Účastníky setkání přivítal prorektor Jiří Hanuš. „Jsem rád, že vás můžeme seznámit s tím, co MUNI nabízí vašim školám jako institucím, ale především vašim studentům a studentkám. Není toho málo, naše univerzita se v posledních letech vyvíjí a rozvíjí,“ uvedl prorektor Hanuš a přidal několik zajímavých informací o počtech studujících na Masarykově univerzitě z výroční zprávy. „Masarykova univerzita je univerzitou moderní, je na čele vývoje ve střední Evropě, je to ale i univerzita s tradicí, která v lednu oslaví 105. výročí založení. Toto jsou věci, kterých si naši absolventi, studenti a budoucí studenti váží,“ dodal Jiří Hanuš.

V prvním bloku setkání se účastníci dozvěděli to nejdůležitější o úspěšnosti studentů středních škol v přijímacím řízení a v průběhu studia na MUNI, zástupci Kariérního centra vysvětlili, jak přemýšlet nad volbou vysoké školy, zástupci Odboru komunikace a vnějších vztahů ukázali, kde hledat informace při výběru studia na MUNI, a seznámili s rozvojem globálních kompetencí prostřednictvím zahraničních zkušeností. O poradenství a podpoře uchazečů o studium a studentů během studia hovořili zástupci Poradenského centra.

„Jsem velmi příjemně překvapena, že na MU fungují poradenská pracoviště a že univerzita navazuje na moji práci kariérní poradkyně na střední škole. Mám nyní jistotu, že o naše žáky bude postaráno, že pokud budou potřebovat, budou na sebe rady navazovat,“ chválila obsah setkání Hana Korbelová z Wichterlova gymnázia Ostrava. „Poměrně velká část našich studentů míří do Brna a přímo i na MU, je pro ně zajímavé, že mohou studovat v jiném městě, které zároveň není daleko od domova,“ doplnila s tím, že pro ni jako kariérní poradkyni bylo setkání užitečné a odváží si nejen informace, ale i důležité kontakty a nápady.  

Většina účastníků využila možnosti získat novinky přímo od zástupců fakult Masarykovy univerzity.

Většina účastníků také využila možnosti získat novinky přímo od zástupců fakult Masarykovy univerzity. „Učím chemii a připravuji pro přijímací zkoušky například budoucí mediky. Ujasnil jsem si s kolegyní přímo z lékařské fakulty, kam se mají studenti s žádostmi o kompletní informace obracet. Je pro mě důležité, že vím, co se na univerzitě děje, a vím, na koho se obrátit,“ prozradil Pavel Macků, který je výchovným poradcem na Gymnáziu Telč. „Velká většina našich studentů směřuje na Masarykovu univerzitu, komplikací je ale nyní doprava. Zrušili autobus České Budějovice – Brno, který vozil hlavně studenty. Nyní musí dojet až do Jihlavy, když chtějí do Brna,“ dodal Pavel Macků. V Telči ale přípravu na vysokou školu nepodceňují. Každý rok vypravuje gymnázium autobus studentů na veletrh Gaudeamus právě do Brna, pořádá cvičně testy TSP a zve na školu ambasadory.

V další části programu představili organizátoři setkání popularizační aktivity MUNI, možnosti spolupráce MUNI a středních škol a lektoři z Kariérního centra hovořili o tom, jak vést studenty ke správné volbě.

„U nás ve škole s kariérovým poradenstvím začínáme. Chceme podporovat studenty a je úžasné, že jsem se mohla setkání zúčastnit a získat informace. Líbí se mi systém prezentace a velká vstřícnost a ochota pomoci,“ řekla kariérní poradkyně Gymnázia Břeclav Zdeňka Karberová s tím, že z jejich školy je o studium na MU opravdu velký zájem.

Poslední podobné setkání se konalo naposledy v roce 2019. „Jsme rádi, že jsme obnovili tradici pravidelných setkávání na půdě Masarykovy univerzity, máme pozitivní zpětnou vazbu a v předávání informací také tímto způsobem budeme pokračovat,“ dodala k programu jeho koordinátorka Adéla OujezskáOddělení vnějších vztahů a marketingu Masarykovy univerzity.

Hlavní novinky