Přejít na hlavní obsah

Masarykovu univerzitu představuje nový spot

Na 60 vědců, pedagogů i studentů MUNI účinkuje v novém spotu, který bude univerzita používat pro svou prezentaci. Dvouminutové video přibližuje šíři univerzitních aktivit ve výzkumu, výuce i tzv. třetí, tedy společenské roli. 

Spot se natáčel dva dny v polovině června.

Spot cílí na širokou veřejnost, tuzemské i zahraniční uchazeče o studium, zaměstnance či partnery, kterým chce atraktivně představit univerzitu jako celek s širokým záběrem činnosti. „Naším záměrem bylo, aby spot vyvolal silnou pozitivní emoci a pozitivní asociaci se značkou MUNI. Kdokoli by si měl říci: Wow, tohle všechno dělají,“ uvádí Lucie Petříková, vedoucí Oddělení vnějších vztahů a marketingu Rektorátu Masarykovy univerzity. Podle ní spot prezentuje univerzitu jako „živou moderní instituci, která je odvážným iniciátorem, progresivním inovátorem a spolehlivým spoluhráčem“. Masarykova univerzita video zveřejní na svých sociálních sítích, k dispozici bude také pro prezentace před různými partnery nebo na zahraničních konferencích – vznikla i verze s textovým doprovodem v angličtině. 

„Náš nový spot představující Masarykovu univerzitu v celé její kráse a pestrosti mi udělal velkou radost. Je to zajímavá ukázka toho, co vše lze na Masarykově univerzitě najít, čím se napříč fakultami a dalšími pracovišti zabýváme a jaké hodnoty jako MUNI vyznáváme. Podává tyto informace nevtíravou a moderní formou, a přesto výstižně a důstojně reprezentuje nejen vizuální propagaci univerzity, ale i jejího ducha a podstatu,“ říká Jana Fialová, pověřená prorektorka MUNI pro záležitosti studentů a vnější vztahy.

Ve výběrovém řízení na realizaci spotu uspělo pražské Studio Družina, které se řídí mottem „propagujeme jen to, čemu sami věříme“. MUNI do tohoto konceptu zapadá: „Věříme v pozitivní společenské změny, které se často rodí právě na akademické půdě. Jednání s tak velkou institucí se někdy zdálo trochu složité, ale věděli jsme, že plujeme na jedné lodi a všem bouřím se nám podařilo vyhnout. Určitě i proto, že jsme byli od začátku sladění v tom, jak chceme MUNI světu představit, a společně jsme pro to našli cestu a možnosti,“ uvádí Michaela Klakurková ze Studia Družina.  

Natáčení probíhalo i v botanické zahradě.

Režisér Jakub Forman doplňuje, že usiloval o dynamický audiovizuální styl s rychlým střídáním záběrů. „Najít vhodný klíč a zkratku, jak široké téma univerzity uchopit a dostat do dvouminutového videa, bylo relativně náročné. Navíc jsme chtěli do spotu dostat i příběh, který podpoří to, že univerzitní prostředí je i prostorem pro navazování mezilidských vztahů,“ říká režisér. „Celý spot tak stavíme na množství rozličných věcí, které se všechny dějí v jeden okamžik, nebo v našem případě, v jednom pomyslném dni.“ 

V rychlém sledu záběrů se tak střídají pohledy do laboratoří, učeben, ale i tělocvičny nebo brněnského prostředí. „Spot jsme zasadili i do historického kontextu – zejména ve spojení s osobností našeho zakladatele T. G. Masaryka – i do kontextu geografického, tedy studentského Brna,“ pokračuje Lucie Petříková. Až na jednu výjimku ve spotu neúčinkují herci či najatí komparsisté, ale reální studenti, zaměstnanci a vědci MUNI, včetně  zahraničních vědců a studentů a posluchačů Univerzity třetího věku. „Potřebovali jsme jen několik studentů a studentek, ale přišly celé davy. Moc se na natáčení těšili,“ přibližuje zájem studujících seniorů Lucie Petříková. 

„Natáčení na univerzitě bylo super zajímavé. Pro člověka, který celý život studoval pouze umělecké školy, jsou všechny ty biologické laboratoře nebo operační sál rozhodně zážitek,“ popisuje dva natáčecí dny v polovině června v Brně Jakub Forman. Štáb měl k dispozici dostatek denního světla, na druhou stranu se zkouškovým obdobím univerzita vstoupila do jiného režimu. „Hrozně rád bych poděkoval všem studentům, kteří i přes to, že byl vlastně konec semestru, nám věnovali svůj čas a vydrželi s námi oba natáčecí dny, často od brzkého rána až skoro do noci,“ oceňuje režisér spolupráci s akademickou obcí. „Třeba v knihovně filozofické fakulty se nestihlo vhodné světlo, takže se tam druhý den ráno natáčelo už od 5 hodin,“ potvrzuje Lucie Petříková. „Brno je super město, které žije nejen univerzitou, ale i kulturním a společenským životem. Na začátku léta, kdy jsme natáčeli, mělo úžasnou atmosféru,“ uzavírá Jakub Forman. 

Spot představuje kromě fakult i další univerzitní instituce včetně Mendelova muzea.

Ačkoli MUNI či jednotlivé fakulty se formou videa obrací pravidelně například na uchazeče, spot s takto širokou prezentací univerzita neměla několik let. „Věřím, že všichni, kdo spot zhlédnou, budou Masarykovu univerzitu vnímat jako důležitou, ba nezastupitelnou instituci plnící mnoho důležitých rolí nejen v našem studentském městě Brně,“ přeje si pověřená prorektorka Jana Fialová.

Hlavní novinky