Přejít na hlavní obsah

Fakulta sociálních studií slaví čtvrtstoletí

Při příležitosti 25. výročí pořádá fakulta konferenci Česká společnost očima MUNI FSS a vydává vzpomínkovou knihu.

Fakulta sociálních studií sídlí v Joštově ulici.

Konference se uskuteční v úterý 26. září od 9 hodin v aule fakulty, je určena pro širokou veřejnost a vystoupí na ní přední vědkyně a vědci z řad fakulty sociálních studií, kteří ve třech tematických blocích proberou palčivá témata české společnosti. Konferenci uvede známá herečka, politička, socioložka a diplomatka Magda Vášáryová, která se dlouhodobě věnuje tématům jako je rovnoprávnost žen a mužů. Zabývá se také kulturní politikou a problematikou mezinárodních vztahů.

První tematický blok s názvem Nejmladší generace ve složitém světě se zaměří se zejména na problematiku dětí a mladistvých. Diskutovat budou Jitka Navrátilová z Katedry sociální politiky a sociální práce, Michaela Lebedíková z Katedry mediálních studií a žurnalistiky a zástupce z Katedry environmentálních studií Vojtěch Pelikán.

Tématem další diskuse bude vzrůstající nedůvěra společnosti v média, vlády i instituce. O debatu se postarají Vít Hloušek z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií spolu s Klárou Smejkal z Katedry mediálních studií a žurnalistiky a s Petrou Mlejnkovou z Katedry politologie.

Výroční konferenci zakončí blok na téma Podceňované stáří, kde se v debatě setkají pohledy na společnost Lucie Vidovićové z Katedry sociologie, Miloše Gregora z Katedry politologie a Anny Ševčíkové, vedoucí Institutu pro psychologický výzkum.

Atrium fakulty.

K oslavám si brněnská FSS MUNI nadělila také výroční knihu, která mapuje počátky fakulty i její pozdější vývoj. „Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity ukázala, jak lze ze skromných podmínek vybudovat jednu z nejrespektovanějších a nejúspěšnějších fakult nejenom Masarykovy univerzity, ale i celé republiky. Ambicí současných akademiček a akademiků je srovnávat se s předními evropskými společenskovědními fakultami – a to jak v kvalitě výuky, tak vědy,” uvedl Stanislav Balík, současný děkan fakulty. Knihu, která obsahuje historické fotografie, vzpomínky pamětníků i aktuální vhled do života fakulty, si zájemci mohou prohlédnout online zde.

Fakulta sociálních studií vznikla 1. ledna 1998 a jejím prvním děkanem se stal profesor Ivo Možný, jeden z nejvýznamnějších českých sociologů, na nějž dodnes na fakultě vzpomínají. „Fakultu sociálních studií jsme založili, neboť jsme věděli, že pro náležitý rozvoj jednotlivých oborů sociálních věd musíme mít samostatnou fakultu. Měli jsme navíc velkou podporu tehdejšího rektora Schmidta, který věděl, tak jako my, že dobrá univerzita se bez společenskovědní fakulty neobejde. A taky musím vzpomenout tehdejší děkanku Filozofické fakulty Masarykovy univerzity profesorku Janu Nechutovou, která s odchodem sociologie, sociální práce, politologie a psychologie, které již tehdy v rámci filozofické fakulty existovaly, souhlasila. Byť to v dané chvíli znamenalo jisté oslabení pozice její fakulty,” řekl Ladislav Rabušic, jeden ze zakladatelů a zároveň bývalý děkan FSS MUNI, který na fakultě stále působí.

Posluchárna FSS MUNI.

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity byla založena v roce 1998, od roku 2005 sídlí v budově v Joštově ulici v Brně. V současnosti nabízí 18 studijních bakalářských programů, z toho 3 plně vyučované anglicky, 20 magisterských a také doktorské studium. Pod její střechou se pohybuje přes 3 tisíce studujících, více než 250 vědeckých a neakademických pracovníků a pracovnic. Zájemci na ní mohou studovat obory od politologie a psychologie až po mediální studia, sociologii či sociální práci.

Za čtvrtstoletí existence fakulty na ní úspěšně ukončil sociálně-vědní studium již nespočet studentek a studentů, ročně na FSS MUNI promuje přes šest set absolventů a absolventek. Mezi ně se řadí například žurnalista a laureát Novinářské křepelky Vojtěch Boháč, vedoucí interní a externí komunikace České televize Karolína Blinková, tvůrce a majitel Anybody hotelu Adam Vodička, zakladatel projektu Demagog.cz Petr Gongala, ředitel nakladatelství Next Page Media Martin Vlnas nebo diplomat Dominik Porvažník.

Hlavní novinky