Přejít na hlavní obsah

MUNI má 88 nových nositelů doktorské hodnosti

Téměř devadesátka absolventů a absolventek doktorských studijních programů všech deseti fakult MUNI měla v pátek 22. září za přítomnosti rektora Martina Bareše a prorektorky Šárky Pospíšilové promoci ve Velké aule Karla Engliše na právnické fakultě.

Doktorské promoce se konaly ve Velké aule Karla Engliše na právnické fakultě.

„Je vždy hezké, když vidím, že se něco podaří. Dnes se navíc podařilo něco, co není náhodné, nýbrž je výsledkem dlouhodobé, systematické a tvrdé práce. Něco, co není to o titulu, o třech písmenkách a dvou tečkách, ale je o celém procesu, který jste absolvovali. A také o tom, co od vás očekáváme. Rolí univerzit v dnešním světě je vzdělávat. Není výzkumu a úspěšných nebo neúspěšných vědeckých experimentů bez dlouhodobého vzdělávání. Nejen Masarykova univerzita, ale i společnost nyní očekává, že nabyté znalosti budete dál předávat a motivovat další generace ke vzdělávání,“ uvedl v úvodní řeči rektor Martin Bareš

Nejhojněji byla zastoupena Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, jejíž doktorandi promovali ve dvou skupinách. Celkem jich titul Ph.D. získalo 30, konkrétně ve studijních programech Biochemie, Životní prostředí a zdraví, Matematika a statistika, Fyzika, Ekologická a evoluční biologie, Genomika a proteomika, Chemie, Fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů, Geologie, Molekulární a buněčná biologie a genetika, Biomolekulární chemie a bioinformatika, Anatomie a fyziologie rostlin.

Jedenadvacet čerstvých absolventek a absolventů doktorských studijních programů pochází z filozofické fakulty. Uspěli v programech Psychologie, Literatura v angličtině, Pedagogické vědy, Obecná teorie a dějiny umění a kultury, Český jazyk, Anglická jazykověda, Historie, Religionistika, Archeologie a Románské literatury. Titul Ph.D. nově používá i 14 absolventů a absolventek doktorských studijních programů z lékařské fakulty. Konkrétně jde o programy: Neurovědy, Biomedicínské vědy, Vnitřní lékařství, Chirurgie a reprodukční medicína, Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie a Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie.

Doktorské promoce měly zastoupení všech deseti fakult MUNI.

Pět nových Ph.D. má fakulta sociálních studií (studijní programy Politologie, Mezinárodní vztahy a evropská politika, International Relations and European Politics, Klinická psychologie a Psychologie), 4 právnická fakulta (v doktorském studijním programu Teoretické právní vědy), fakulta sportovních studií (studijní program Kinantropologie) a pedagogická fakulta (programy Didaktika cizího jazyka, Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky a Jazyková a literární komunikace). Titulu Ph.D. v doktorském studijním programu Informatika získali 3 absolventi fakulty informatiky, ekonomicko-správní fakulta má 2 nové doktory (Hospodářská politika, Veřejná ekonomie), v oboru Farmakologie získala titul Ph.D. jedna absolventka doktorského studijního programu farmaceutické fakulty.

Absolventi rovněž slíbili, že si Masarykovu univerzitu trvale uchovají ve vděčné paměti a že budou její prospěch a zájmy vždy podporovat. Doktorské hodnosti pak zachovají čest bez poskvrny a bez úhony a studium oboru budou nadále pěstovat a rozvíjet.

Hlavní novinky